Kolberg 01 / K0009l

  
Song navigation:
  

@3/4$bB 4''C*{8'A*8'F*8'B*8''D}/*4''C*{8'A*8'F*8'B*8''D}/*{8''C*8''C*}4''F*{8''E*8''D}/*4.''C*{8'B*}4'A/*{8'G*8'A*}4'B*{8'A*8'G}/*{8'A*8'B*}4''C*{8'B*8'A}/*{8''D*8'B*}4'A*{8'B*8'G}/*4.'G*{8'F*}4'F/*
Text: 
Sniloc mi sie snilo o dusznem zbawieniu
4 words

Similar songs

Sušil 0003 | Aj vím já lúčku zelenú (100%)
Aj, vím já lúčku zelenú, na ní lindičku sázenú.1) Pod ňú seděl David král, svaté pěsničky sobě hrál.2) O, radostná novina, přišla k němu Maria. O, Davide, Davide, tvoja matička v pekle je.3) Svatý David nemeškal, vezma husličky hned se bral. Když tam před peklo přišel, svoju matičku uslyšel. Hned na husličkách zahudal, svoju matičku ven volal. Dušičky se jí chytaly, z pekla ven vyjít nedaly. Hned se s ďáblem zakládal, kdo by z nich pěkněj zahudal. David lepší zahudal, svoju matičku vyhudal. Aj, Davide, Davide, budeš-li ty služiť u mně? Nebudeš těžce dělávat, enom v měsíčku sedávat, svaté pisničky zpívávat.4)

Sušil 1776 | O můj mily kominičku (90%)
O, můj mily kominičku, zazpivam tobě pěsničku. Ješče jednu ti povim, abys mně vymet komin.

Sušil 0583b | Kdes ty holubka kráčala (90%)
Kdes ty, holubka, kráčala, keďs ty křidelko, moje srdenko, zmáčala? Kráčala sem já po poli, svému milému na zdory. Keď do izbičky kráčala, zelený vjének, zlatý prstének strhala. Tu ho, šohajko, tu ho máš, a šak ty o to, srdenko moje, dávno hráš.

Sušil 0798 | Nasela sem marijanku (90%)
Nasela sem marijanku, on mně nezešel, zkázala sem o milého, on mně nepřišel. Nasela sem marijanku, zešla lebeda, ach, co budu chlapcom dávat, běda, přeběda!

Sušil 0994 | Vim ci ja zahradku (90%)
Vim ci ja zahradku a v ni je husty sad; pověz mi, dzěvečko, mam-li cě vyjednać? Vyjednaš, synečku, vyjednaš mne snadně, zachvěješ višinku, panenka ci spadně. O, choć bych ja zachvjal stromečkami dvěma, juž taka něbudzě jako prvša byla.

Smutný 48/280 | Měla sem já píšťalu o devíti (90%)
Měla sem já píšťalu o devíti dírkách, nechtěla ně pískat

Smutný 23/041 | O já su za Senice z (90%)
O já su za Senice, z tej velkej kopanice

Smutný 03/058 | CO sa tý bude o mně (90%)
CO sa tý bude o mně starajů navozím žita

Sušil 0483 | Ořeši moje ořeši (90%)
Ořeši, moje ořeši, hdož mně srdečko potěši? Zarmuti mi ho leda hdo, potěšiti ho něma hdo. Ach, potěš mi ho sam, Bože, dy už maměnka němože. Už moja mati tvrdo spi, o mojem veselu něvi. O, hdyby ona věděla, potěšiť by mne musela.

Sušil 2020 | Přešiltě k nám kancafírek (90%)
Přešiltě k nám kancafírek o krátkéch nožátkách, počal sobě vebírati v tech hezkéch děvčátkách.1) A vone mo povídale, že be ho vohrále, aby sobě takovýho kancafírka vzale. Přešil von k nám na námlove, bela kapca prázná, jakživa sem neviděla takovýho blázna. Šate nový papírový, nohe jak sochory, jakživa sem neviděla takovýho Jury. Měl čepičko z pavočine, za ňó myší pírko, nesco já ti, kancafírko, polub mě za týlko.2)

Sušil 1614 | Hore Vlachovicí (90%)
Hore Vlachovicí blažený chodníček, po něm sa prochází švarný šohajíček. A dyž sa procházel, na vojnu ho brali, bohatých rodičů nic si nevšímali. Dyž ho svazovali, na maměnku volal, má maměnko milá, svazovat mňa nedaj. A vy, radní páni z trenčanskej stolice, pusťte mně synáčka, prosím vás velice. Dívaj sa, maměnko, na ten suchý topol, až sa rozzelená, teprv bude pokoj. Já sem sa dívala večer a i ráno, co je to za topol, zelená sa málo. Já sem sa dívala jednúc o poledni, chvála Pánu Bohu, topol je zelený.