Kolberg 01 / K0009q

  
Song navigation:
  

@3/4$xF 4''D*4.'B*{8''E}/*{8''D*8''C*}4.'B*{8''C}/*{8''D*8''G*}4''F*4''E/*{8''E*8''D*}4.'B*{8''E}/*{8'A*8'B*}4''C*4'A/*{8'B*8''C*}4.''D*{8'G}/*{8'B*8'A*}4.''C*{8'F}/*{8'A*8'G*}2'G/*
Incipit / Full Text: 
Snilo sie Marysi na lozeczku spiacej