Kolberg 01 / K0014k

  
Song navigation:
  

@6/8$xFCG 4'E*{8'A*}4'A*{8'E}/*4n'G*{8n'G*}4.'E/*4n'G*{8'A*}4n'G*{8'E}/*4'D*{8'E*}4.n'C/*4n'C*4.n''C/*{8n''C*8'B*8'A*}4'B*{8'G}/*4'E*{8'G*}4.'A/*
Text: 
Sluzyl Jasiek przy dworze
2 words