Kolberg 01 / K0340T

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8.''D*6x''C*}4'A*{8n''C*8'A}/*4.'G*{8'B*8'A*8'B}/*{8.''D*6x''C*}4'A*{8n''C*8'A}/*{8'G*8''G*8''F*8''E*8''D*8x''C}/*{8'G*8''G*}4''G*4''G/*{8''G*8''F*}4''D*{8''E*8''F}/*2''G*4''E/*{8''G*8''F*}4''D*{8''E*8''F}/*2''G*4''E/*
Text: 
A niechze mnie kto zakropi
3 words

Similar songs

Smutný 27/6/010 | Červené bielé oreší kto mé srdénko (100%)
Červené bielé oreší, kto mé srdénko potěší

Smutný 09/032 | Kto to na mňa povedal (100%)
Kto to na mňa povedal

Smutný 22/029 | Treba som ja majstrov syna a (0%)
Treba som ja majstrov syna a preca robit musim

Smutný 23/006 | A já se ze Senice z (0%)
A já se ze Senice, z tej velkej kopanice

Smutný 21/036 | Na vojnu verbujú a ňa též (0%)
Na vojnu verbujú a ňa též

Smutný 21/011 | A kdo je tu ze svidy (0%)
A kdo je tu ze svidy, ej nech si na mňa

Smutný 23/035 | Pýtali si noclehú a já jsem (0%)
Pýtali si noclehú a já jsem ji nedaua

Smutný 21/019 | A já dobre vim že si (0%)
A já dobre vim, že si povolím s ludskýma

Smutný 24/015 | A já bych k vám chodivávau (0%)
A já bych k vám chodivávau, má zlatá děvečko

Smutný 26/044 | Nevěděli chlapci a nebudou vědět (0%)
Nevěděli chlapci a nebudou vědět

Smutný 26/010 | A ja jsem pacholek z poza (0%)
A ja jsem pacholek z poza těch