Kolberg 01 / K0340T

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8.''D*6x''C*}4'A*{8n''C*8'A}/*4.'G*{8'B*8'A*8'B}/*{8.''D*6x''C*}4'A*{8n''C*8'A}/*{8'G*8''G*8''F*8''E*8''D*8x''C}/*{8'G*8''G*}4''G*4''G/*{8''G*8''F*}4''D*{8''E*8''F}/*2''G*4''E/*{8''G*8''F*}4''D*{8''E*8''F}/*2''G*4''E/*
Text: 
A niechze mnie kto zakropi
3 words

Similar songs

Smutný 09/032 | Kto to na mňa povedal (100%)
Kto to na mňa povedal

Smutný 27/6/010 | Červené bielé oreší kto mé srdénko (100%)
Červené bielé oreší, kto mé srdénko potěší

Smutný 27/4/007 | V lámanom boku drevo rúbajú a (0%)
V lámanom boku, drevo rúbajú a do Lubici triesky

Smutný 27/3/010 | Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom (0%)
Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom

Smutný 27/3/005 | A na ty lúke kráva zelená (0%)
A na ty lúke, kráva zelená, pásla mám milá

Smutný 26/044 | Nevěděli chlapci a nebudou vědět (0%)
Nevěděli chlapci a nebudou vědět

Smutný 26/010 | A ja jsem pacholek z poza (0%)
A ja jsem pacholek z poza těch

Smutný 26/009 | A já jse a já sem (0%)
A já jse a já sem koníčky

Smutný 24/015 | A já bych k vám chodivávau (0%)
A já bych k vám chodivávau, má zlatá děvečko

Smutný 23/045 | A já dobre vím že já (0%)
A já dobre vím, že já vydržím

Smutný 23/035 | Pýtali si noclehú a já jsem (0%)
Pýtali si noclehú a já jsem ji nedaua