Kolberg 04 / K0123

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8x''C}/*{8''E*6''F*6''E*8''D}/*{6x''C*6''D*8.''E*6'A}/*{6'G*6'B*8''D*}4x''C/*{8''D*}4'G/*{6'A*6'F*8'D}/*{6'G*6'A*8'B*}4'G/*{6''C*6'B*8'A}/*{6'G*6'A*8'B*}4'G/*{6''C*6'B*8'A}/*{6'G*6'B*8''D*}4x''C/*{8''D*}4'G/*{6'A*6'F*8'D}/*
Incipit / Full Text: 
A w ktoredyk ty Jasiu jedziesz