Kolberg 04 / K0135a

  
Song navigation:
  

@3/8$bBE {6''C*6''C*8''F*8''C}/*{8''C*8''D*6''C*6'B}/*{6'A*6''C*8''F*8''C}/*{6''C*6''C*8''D*6''C*6'B}/*{8'A*8''C*8''C}/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{8'A*}4''C/*{6'A*6'B*8''C*8''C}/*{6''D*6''C*8'B*8'G}/*{8'G*}4'F/*
Incipit / Full Text: 
A z niedzieli na swieto