Kolberg 04 / K0135c

  
Song navigation:
  

@3/8 {6'E*6'G*8.''C*6'E}/*{8'F*8'A*6'G*6'F}/*{6'E*6'G*8.''C*6'G}/*{8''F*8''D*8''C}/*{6''C*6''E*8''G*8''G}/*{6''A*6''F*8''D*8'B}/*{6''C*6''E*}4''G/*{6''C*6''E*8''G*8''G}/*{6''A*6''F*8''D*8'B}/*{6'G*6'B*}4''C/*
Incipit / Full Text: 
A z niedzieli na swieto