Kolberg 04 / K0137

  
Song navigation:
  

@6/8$xF {8'G*8'B*8'B*8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'A*8'A*}4'A*{8'F}/*{8'A*8''C*8''D*}4''E*{8'F}/*{8'G*8'B*8'B*}4'B*{8'G}/*4'G*{8'B*8'B*8'A*8'G}/*4'A*{8'A*}4.'A/*{8'A*8''C*8''D*}4''E*{8'F}/*4'G*{8'B*8'B*8-*8'G}/*4'D*{8'F*}4'F*{8'D}/*{8'E*8'G*8'A*}4'B*{8x'C}/*{8'D*8'F*8'A*8''D*8x''C*8'B}/*{8'A*8'F*8'F*}4.'F/*
Incipit / Full Text: 
Stane ja sie wodna rybeczka