Kolberg 04 / K0207

  
Song navigation:
  

Incipit / Full Text: 
Na goreczce
1 words

Similar songs

Smutný 48/092 | Já na tě halekám tovaryško moja (100%)
Já na tě halekám tovaryško moja

Smutný 48/096 | Staň cerečko už je deň na (100%)
Staň cerečko, už je deň, na senečko pojdem

Smutný 48/099 | A jak sa ty ovečky na (100%)
A jak sa ty ovečky na tom vršku pasů

Smutný 48/087 | Čí že to cerečka na potůčku (100%)
Čí že to cerečka na potůčku

Smutný 48/070 | U nás doma jako jama hněvajú (100%)
U nás doma jako jama, hněvajú sa šeci na ňa

Smutný 48/058 | Šla cerečka dojit krávu trefila na (100%)
Šla cerečka dojit krávu, trefila na býka

Smutný 48/059 | Není na dalece takového ptáčka (100%)
Není na dalece takového ptáčka

Smutný 48/066 | Není jak ná slobodným (100%)
Není jak ná slobodným

Smutný 48/104 | Synečku vlasatý nevysmívaj sa ňa ty (100%)
Synečku vlasatý, nevysmívaj sa ňa ty, chudobnej děvečce

Smutný 48/108 | V zelené pohance devadesátk kolků na (100%)
V zelené pohance devadesátk kolků, na co si zavodíš Mišurú pacholku

Smutný 48/146 | Ej koničky koničky na dvě polovičky (100%)
Ej koničky, koničky, na dvě polovičky, už na vás sedajú sivé holubičky