Sušil 1347 | Kerchove kerchove

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  
Subtitle: 
Jiné čtení
Incipit / Full Text: 
Kerchove, kerchove, zahrado zelená, do tebe se sejú ty drahé semena. A dycky se sejú, nikdá nescházijú, ach, Bože, rozbože, kde se podívajú.1) Já si sem naseju širokého listí: skoro-li se milý, skoro-li se vyspí. Dvě leta minuly, co tam milého mám, a ješče nezešel ten drahý tulipán. Ach, dybych já měla takový srpeček, co bych si prožala do hrobu chodníček!
Text variants / Notes: 
1) dyž jich ti hrobařé hluboko sázajú.