Bartók III 1499 | A ti dzievča nemihaj

  
Song navigation:
  
Text: 
A ti dzievča nemihaj
4 words

Similar songs

Bartók III 1499 | A ti dzievča nemihaj (100%)
A ti dzievča nemihaj

Bartók III 1208 | A ti ďieuča ňemihaj (75%)
A ti ďieuča ňemihaj

Bartók III 1180a | Otvorže mi dzievča (25%)
Otvorže mi dzievča

Bartók III 1144a | Pred potokom za potokom ďzievča trávu (25%)
Pred potokom, za potokom, ďzievča trávu žalo

Bartók III 1338 | Spievaj dzievča spievaj budzem počúvac (25%)
Spievaj, dzievča, spievaj, budzem počúvac

Bartók III 1506 | Stojí dzievča pred kostolom (25%)
Stojí dzievča pred kostolom

Bartók III 1453 | Plače dzievča na doline (25%)
Plače dzievča na doline

Sušil 0167 | Vyviň vyviň svou ručičku (0%)
Vyviň, vyviň svou ručičku, o, božské pacholátko; já do ní vtisknu hubičku, o, sladké Jezulátko. Nynej, nynej, holubičko, marijanské poupátko; podložím ti své srdéčko, o, nevinné robátko. Vyhlídáš z lůna matičky a snad hledáš beránky? Z mé duše, bludné ovčičky, ustroj své radovánky. O, matko plná milosti, půjč mi tvého synáčka, ať objímám do sytosti andělského panáčka. Pro to útlé pacholátko drsnaté jsou jesličky, v srdci láskou zapáleném lepší jsou poduštičky. Nebeští dvořenínové, sem s nebe pospíchejte a rozkošné nemluvňátko s matičkou1) kolíbejte. V kralů východních šlepěji do Betléma přistoupím a víru, lásku, naději od nich sobě zakoupím. O, děťátko roztomilé, do srdce mého vpadni a v duši mé od té chvíle na věky věků vládni. Stavím na tvém smilování, já sem tvůj, spas mě, Pane, ať setrvám do skonání, dej, Bože, ať se stane. Měj se dobře, marný světe, s tou podvodnou radostí, již Ježíš v srdci mém kvete, ten květ plný sladkosti.

Sušil 1509 | Kazaua mně máti (0%)
Kazaua mně máti babuuenky hnáti, tam dole po dole k mynařovej vodě. A já sem ich hnaua až na kraj Dunaja, abych uviděua švárného šohaja. Mynářka vyběhua s velikú lopatú, zabiua, babuuku pěkně dubenatú.1) Počkaj, ty mynárko co sa tobě stane, až naša mamička na tebe vypadne. Ručenku ti zuomí, pěkně až po pouy, není taký lékař, co ti ju zahojí.

Bartók III 1206 | A ti dioučanie moje (0%)
A ti, diouča,nie moje

Bartók III 1206 | A ti diouča netrkoc (0%)
A ti diouča netrkoc