Bartók III 1078a | Ach Bože muoj jak v tej

  
Song navigation:
  
Text: 
Ach, Bože muoj, jak v tej Ameriki
7 words

Similar songs

Bartók III 1078a | Ach Bože muoj jak v tej (100%)
Ach, Bože muoj, jak v tej Ameriki

Smutný 01/010 | Už ten moj mužiček z Ameriky (93%)
Už ten moj mužiček z Ameriky idze

Bartók III 1195b | Dobre v Amerike keď iďe robota (93%)
Dobre v Amerike, keď iďe robota

Bartók III 1477 | V čiernej hore bukoviňe (93%)
V čiernej hore bukoviňe

Bartók III 1209 | Amerika noví švet (92%)
Amerika noví švet

Bartók III 1566b | Skočila mi mliška do škorca (92%)
Skočila mi mliška do škorca

Bartók III 1340 | Sadla pod borovec borovičke jedla (92%)
Sadla pod borovec, borovičke jedla

Bartók III 1194c | Prostred Ameriki krčma maľovaná (92%)
Prostred Ameriki, krčma maľovaná

Bartók III 1098 | Kedz som išieu z Ameriki do (92%)
Kedz som išieu z Ameriki do domu

Bartók III 1325c | Keď som išou z Ameriki do (92%)
Keď som išou z Ameriki do kraja

Bartók III 1072 | Amerika zem bohatá (92%)
Amerika zem bohatá