Bartók III 1072 | Amerika zem bohatá

  
Song navigation:
  
Text: 
Amerika zem bohatá
3 words

Similar songs

Bartók III 1072 | Amerika zem bohatá (100%)
Amerika zem bohatá

Bartók III 1078a | Ach Bože muoj jak v tej (71%)
Ach, Bože muoj, jak v tej Ameriki

Smutný 01/010 | Už ten moj mužiček z Ameriky (71%)
Už ten moj mužiček z Ameriky idze

Bartók III 1209 | Amerika noví švet (71%)
Amerika noví švet

Bartók III 1566b | Skočila mi mliška do škorca (71%)
Skočila mi mliška do škorca

Bartók III 1340 | Sadla pod borovec borovičke jedla (71%)
Sadla pod borovec, borovičke jedla

Bartók III 1477 | V čiernej hore bukoviňe (71%)
V čiernej hore bukoviňe

Bartók III 1194c | Prostred Ameriki krčma maľovaná (71%)
Prostred Ameriki, krčma maľovaná

Bartók III 1194a | Prostred Ameriki krčma maľovaná (71%)
Prostred Ameriki, krčma maľovaná

Bartók III 1098 | Kedz som išieu z Ameriki do (71%)
Kedz som išieu z Ameriki do domu

Bartók III 1325c | Keď som išou z Ameriki do (71%)
Keď som išou z Ameriki do kraja