Bartók III 1073 | Bola žena márnotratná

  
Song navigation:
  
Incipit / Full Text: 
Bola žena márnotratná