Bartók III 1131d | Nebola som veselá od čera večera

  
Seznam písní ve sbírce:
  
Text: 
Nebola som veselá od čera večera
6 words

Similar songs

Bartók III 1131d | Nebola som veselá od čera večera (100%)
Nebola som veselá od čera večera

Bartók III 1139 | Neveďeu som čera večer (90%)
Neveďeu som čera večer

Bartók III 1299 | Keď son išla čera večer z (90%)
Keď son išla čera večer z pánskiho

Bartók III 1142b | Čera večer som ňeveďeu že ja (90%)
Čera večer som ňeveďeu, že ja voják buďem

Bartók III 1376a | Keď som išla čera večer z (90%)
Keď som išla, čera večer z tanca

Smutný 20/044 | Trebas so ja rychtárova cera (81%)
Trebas so ja rychtárova cera

Bartók III 1205 | Čera bola ňeďela (81%)
Čera bola ňeďela

Bartoš 1901 / 0005 | Neščasný Vsetínský zámeček (81%)
Neščasný Vsetínský zámeček, neščasný ten panský dvůr! Chodíł tam syneček, roztrháł krpeček, jeden cełý, druhý půł. Mamičko, de je vaša céra? Já ju přišéł navčívit; tři leta minuły, co sem í neviďél, já ju přišéł potěšit. Ceruška na kerchově ľeží, tam je její posteľka; nemysľi, synečku, švárný šohajíčku, že bude tvoja ženka. Ukažte ke kerchovu cestu, já sa na ňu podívám, žije-ľi tam ešče, černooké děvče, nech sa s ním rozhovárám. Dyž sem už na kerchov doběhł, uviďéł sem hrob nový; dvě růže červené, znamení ně dały: Tu ľeží potěšéní. Kdo to tady chodí po hrobě, a mé srce stłačuje? Chodí to syneček, švárný šohajíček, co tě věrně miłuje. Staň, miłá, z hrobu hłubokého, promłuv ke mně słovečko! Já bych ráda stała, k tobě promluviła, mám zemdľené srdečko.

Smutný 02/073 | Treba som ja rychtárova cera (81%)
Treba som ja, rychtárova cera

Bartók III 1495 | Zuzička mlinárová de si ti čerá (81%)
Zuzička mlinárová de si ti čerá bola

Bartoš 1901 / 0002a | Vdávała matka (80%)
Vdávała matka, vdávała céru, nedaľeko přes poľe, přikázała jí, zakázała jí: Nechoď, céro, víc ke mě. Uděłám se vtáčkem, vtáčkem, jeřábkem, a poľetím přes poľe, do naší zahrádky, na ty małý hřádky, na ty modrý ľeľuje. Má maměnka miłá, okýnkem se dívá, to na vtáčka jeřábka, jak on na nich sedí, na ňu smuťně hľedí, maminka se naň dívá. Aj vtáčku, vtáčku, vtáčku jeřábku, nełámé nám ľeľuje, jak nám jich połámeš, a ony mě zvadnó, kdo pak mě jich zaľeje. Dyž mě muž budí, palicó mě tuží: Stává, mrcho ľenivá! Dýž mě maměnka doma budívała: Stávé, ceruško milá! Céra si stěžuje, matka při ní płáče: Ach, ceruško, céro má, dybych tě radš, ditě, vychovała krytě, až do nynější chvíľe.

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!