Bartók III 1117b | Páslo dzeuča pávi

  
Song navigation:
  
Text: 
Páslo dzeuča pávi
3 words

Similar songs

Smutný 45/063 | Pásol Janko krávy a Kačenka pávy (100%)
Pásol Janko krávy a Kačenka pávy

Sušil 1529 | Pásla děvečka na dolině páva (100%)
Pásla děvečka na dolině páva, a tam nerůstla sedem roků tráva. Až na ten osmý jatelinka zešla, teprů ta děvečka páva napásla.

Sušil 1598 | Stojí hruška v širém poli (100%)
[: Stojí hruška v širém poli, :] v širém poli. Pod tou hruškou Dunaj běží. V tom Dunaji troje ryby. Kdo ty ryby lovit bude? Lovil on je jen Jozef sám. Maruška mu nadháněla. Vylovil si rybu štiku. Přineslu ji před svou matku. Hádej, matko, co v tej rybě? V tej rybě je zlatý prsten, v tom prsteně drahej kamen. Skroz ten prsten tráva roste. Po tej trávě pávi chodí. Kdo ty pávy pásti bude? Páslu on je jen Jozef sám. Maruška mu nadháněla. A ty nedej do pšeničky! A já nedám do pohanky. Spolu pásli, spolu hráli. Aj jsou všechno proso spásli. A ty budeš louky sícti. A já budu věnce víti. Věnce vila skroz modrej květ. Že je Jozef Nováků zet.

Sušil 1530. | Ale kdes ty byla (100%)
Ale kdes ty byla, Ulianko moja? Že tebe nebylo sedum roků doma. Ale já sem pásla v Duchonově pávy, ale tam nebylo sedum roků trávy. Ale na ten ůsmý počala tam růsti, a zas jí dal šohaj vraným koňom sňésti.

Bartók III 1199 | Pásla Anka pávi (100%)
Pásla Anka pávi

Bartók III 1117b | Páslo ďiuča pávi (100%)
Páslo ďiuča pávi

Bartók III 1117b | Páslo dzeuča pávi (100%)
Páslo dzeuča pávi

Smutný 09/002 | Pásla dzevenka páva mezi horama (100%)
Pásla dzevenka páva mezi horama

Smutný 13/020 | Pásla děvečka za horama páva (100%)
Pásla děvečka za horama páva

Smutný 13/023 | Pásla děvečka za horama páva (100%)
Pásla děvečka za horama páva

Erben 7/036 | Pásla panenka páva (100%)
Pásla panenka páva mezi horami sama; jeli tam tudy páni: „Pojeď, panenko, s námi.“ „Kdybych já s vámi jela, kam pak bych páva děla?“ – „Pusť páva po potoce, a pojď jen s námi předce.“ „Já nejsem chůzi zvyklá, špalíček se mi viklá; zůstanu radši doma, stala by se mi škoda. Jeďte si, milí páni, já nepojedu s vámi: jeďte si s pánem Bohem, já půjdu za svým pávem.“ Pásla panenka páva mezi horama sama, pásla husičky vedlé vodičky, čekala na hulána. Kam pak, můj milý, jedeš? což mne s sebou nevemeš? „Jedu do pole, panenko moje: ty se mnou jet nemůžeš.“