Bartók III 1094b | Prečo sa to mladuo dieuča za

  
Song navigation:
  
Text: 
Prečo sa to mladuo dieuča za muž drie
8 words

Similar songs

Bartók III 1094b | Prečo sa to mladuo dieuča za (100%)
Prečo sa to mladuo dieuča za muž drie

Sušil 0748 | Plelo děvča plelo len (88%)
Plelo děvča, plelo len, [: dva záhony celý den. :] Jak sa za kraj doplelo, na synečka volalo: Poď, synečku, poď ke mně, já ti povím, co je mně. Ai, bolí mia hlavička, pobila mia matička. Prečo že ťa pobila? Keď som teba lúbila. Nech mia pre ťa nebijú, možeš chodiť za jinú. Já za jinú nepůjdu, radši sa dám na vojnu.

Smutný 40/004 | Prečo si plakala buď ta doma (86%)
Prečo si plakala, buď ta doma chceli

Bartók III 1127 | Prečo sa ti šuhaj ňikdi ňezarmútiš (85%)
Prečo sa ti šuhaj ňikdi ňezarmútiš

Smutný 14/018 | Prečo si k nam prišiel v (85%)
Prečo si k nam prišiel v sobotu

Bartók III 1339 | Frajeruočke štiri prečo sce sa bili (85%)
Frajeruočke štiri, prečo sce sa bili

Smutný 07/056 | Prečo ste ňa odebrali v nedělu (85%)
Prečo ste ňa odebrali v nedělu

Smutný 16/019 | Prečo ste mňa odebrali v nedělu (85%)
Prečo ste mňa odebrali v nedělu

Smutný 20/006 | Prečo ste ňa odebrali na vojnu (85%)
Prečo ste ňa odebrali na vojnu

Smutný 23/022 | Smutná vrbo prečo skláňáš (85%)
Smutná vrbo, prečo skláňáš

Smutný 26/026 | Prečo by koza nepotrkaua (85%)
Prečo by koza nepotrkaua