Sušil 1071 | Za našimi humny vika prokvítá

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'G 8''C 8''C 8''C 8''C 8''C } / {8'B 8''C 8''D 8'B }4'G / {8'bB 8'bB 8'bB 8'A 8'bB 8'G } / {8'F 8'E 8'G 8'E }4'C / {8''C 8''D 8''xD 8''C }4''D / {8''C 8''D 8''xD 8''C }4''D / {8''D 8'B }4'G 4'B / 2''C
Song group title: 
576. NÁŘEK
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Za našimi humny vika prokvítá, chodí tam děvečka, sobě naříká. Chodí po dvoře, naříká sobě na uředníka. Já tobě, děvečko, pomocť nemožu, tobě mládenečka nutiť nemožu, dybych ho nutil, on by se rmútil, vzal by na vojnu. Šla do zahrady, listí hrabala, našla tam zelinku, nad ňú plakala: Bože jediný, kde je můj milý? Pojel do Brna.1)
Text variants / Notes: 
1) Z Černotína přídavek: Enom ty, děvečko, Pána Boha pros, dostaneš synečka, co má peněz dosť, dostaneš synka, co stříbrem břinká, ale ne letos. Jiný dálejšek: p. C. Lelek Ach, pojeď, Janičku, pojeď do Brna, zkazuje pro tebe sama kralovna, že ti da šaty, klobuček zlaty, vraneho koňa.