Bartók III 1194a | Prostred Ameriki krčma maľovaná

  
Song navigation:
  
Text: 
Prostred Ameriki, krčma maľovaná
4 words

Similar songs

Bartók III 1194a | Prostred Ameriki krčma maľovaná (100%)
Prostred Ameriki, krčma maľovaná

Bartók III 1194c | Prostred Ameriki krčma maľovaná (100%)
Prostred Ameriki, krčma maľovaná

Bartók III 1341a | Prosred Ameriki krčma malovaná (61%)
Prosred Ameriki krčma malovaná

Bartók III 1060a | Podkoňická krčma zo skál vistavená (57%)
Podkoňická krčma zo skál vistavená

Smutný 14/003 | Ta Temešská krčma pekný domek (57%)
Ta Temešská krčma, pekný domek

Bartók III 1340 | Sadla pod borovec borovičke jedla (22%)
Sadla pod borovec, borovičke jedla

Bartók III 1477 | V čiernej hore bukoviňe (22%)
V čiernej hore bukoviňe

Bartók III 1566b | Skočila mi mliška do škorca (22%)
Skočila mi mliška do škorca

Smutný 01/010 | Už ten moj mužiček z Ameriky (22%)
Už ten moj mužiček z Ameriky idze

Bartók III 1098 | Kedz som išieu z Ameriki do (22%)
Kedz som išieu z Ameriki do domu

Bartók III 1325c | Keď som išou z Ameriki do (22%)
Keď som išou z Ameriki do kraja