Bartók III 1332a | V tej Pešti dva dubi tan

  
Song navigation:
  
Text: 
V tej Pešti dva dubi, tan sa mi neľúbi
9 words

Similar songs

Bartók III 1332a | V tej Pešti dva dubi tan (100%)
V tej Pešti dva dubi, tan sa mi neľúbi

Sušil 0932 | Ty březovské sady husté (42%)
Ty březovské sady husté, ty březovské dzjevky tusté. Také tusté jako duby, to sa mi, dzjevča, nělúbí. Lopenické sady rjedké, lopenické dzjevky cjenké. Také cjenké jako trsci, ohýbajú sa mi v hrsci.

Sušil 0542 | Chodila po roli (41%)
Chodila po roli, trhala kúkoli, aj tu dobromysel, co by šohaj přišel. Chodila po hájku, trhala polajku, trhala, volala: Poď ke mně, šohajku. Ešče si natrhám toho návratníčku: Navrať sa mně, navrať, švarný šohajíčku. Milovali sme sa jak dvě holuběnky, vodívali sme sa spolu za ručenky. Milovali sme sa jako dva holubi, včil sa mně, synečku, tvá láska nelúbí.

Bartók III 1286a | Keď som išou z Pešťi na (41%)
Keď som išou z Pešťi na sabadšág

Bartók III 1126 | Keď som maširovau z Pešti do (41%)
Keď som maširovau z Pešti do Budína

Bartók III 1485a | Tan na Váhon bieli don (17%)
Tan na Váhon bieli don

Bartók III 1121a | Tan dole od Hrona zelená je (17%)
Tan dole od Hrona zelená je hora

Bartók III 1354 | Tan dole na dole na peknej (17%)
Tan dole na dole na peknej rovine

Bartók III 1062b | A tan dolu k Dunaju (17%)
A tan dolu k Dunaju

Bartók III 1062a | A tan dole g Dunaju (17%)
A tan dole g Dunaju

Bartók III 1467a | Tan pod moston riba s chvoston (17%)
Tan pod moston riba s chvoston