Bartók III 1533c | Zavej vetrík s podole

  
Song navigation:
  
Text: 
Zavej, vetrík s podole
4 words

Similar songs

Bartók III 1533c | Zavej vetrík s podole (100%)
Zavej, vetrík s podole

Bartók III 1182 | Zavej vetrík proči mne (71%)
Zavej, vetrík, proči mne

Sušil 1173 | Zavěj větřičku z Dunaje (48%)
Zavěj, větřičku, z Dunaje, shoď mně jabličko lebo dvě. Kudy jabličko poběhne, tudy můj milé pojede. Běží jabličko dolinó, můj milé jede rovinó.

Sušil 0298 | Na tem dole na podole (29%)
Na tem dole, na podole, šohaj dívča odluďuje. Tak ju dlúho odluďoval, štyry míle zavandroval. Štyry míle vandrovali, slova k sobě nemluvili. Až na pátú vandrovali, slovo k sobě promluvili: Vím já jednu dolinečku, v tej dolince studenecku. Tam si, milá, spočineme, chleba, sýra posvačíme. Tak si oni spočínali, až večera dočekali. Stel, má milá, bílé lože, už to jináč byt nemože. Z čeho bych ho smutná stlala? Peřin sem si nenabrala, doma sem jich nenechala. Přeneščasné vydávání, dyž otca, mateře néni. Dyby otec, máti byli, peřin by mně nadědili. Široký list malinový, ešče širší kalinový. Malinovým usteleme, kalinovým odějeme. Dyž přijeli na půl cesty, na to ostrozské podměstí: Shoď mia, milý, shoď mia s mosta, ať sem já tej hanby prosta. Pochovaj mňa pod kopeček, pod ten zelený háječek. Postav na mňa máj zelený, aby bylo na znamení. Já sem si ťa na to nevzal, abych ťa s mosta shazoval. Ale sem si ťa na to vzal, abych ťa věrně miloval.

Sušil 1167 | Fukaj větře z Podolé (29%)
[: Fukaj, větře, z Podolé, :] zroň jabličko lebo dvě. Zronil jedno jediné, aj to bylo červivé. Požčaj, milá, nožíčka, nech vykrojím červíčka. Jak ponajprv zakrojil, nožíček sa přelomil. Někde přidávají: Bude jarmak v Libavé, bude nožéček nové.

Sušil 1162 | Jak po zahradě chodila (29%)
Jak po zahradě chodila, místo jablonce volila. Jak jednú rýčem zaryla, hned tam jablonku vsadila. Ešče nebyly dvě leta, měla jablonka jabuka. Fúkni, větřičku, z podolé, shoď mi jabučko nebo dvě. Shodil mně jedno jediné a i to bylo červivé. Požčaj mně, milý, nožíčka, nech já vykrojím červíčka. Jak jednú doňho vkrojila, hned ten nožíček zlomila. Požčaj mně, milý, druhého, nech já vykrojim celého. Už je, můj milý, už je zle, už sem zlomila dva nože.

Smutný 07/014 | Fuč větříčku z podolé cf Úlehla (29%)
Fuč, větříčku, z podolé (cf. Úlehla)

Smutný 11/010 | Otvárajte dvere od hor vetrík veje (24%)
Otvárajte dvere, od hor vetrík veje (svatební, „perinarky“)

Smutný 26/036 | Povej vetrík pouad tj pohlaď os (24%)
Povej, vetrík, pouad (tj. pohlaď o.s.) širé pole

Bartók III 1276b | Po doline tichí vetrík veje (24%)
Po doline tichí vetrík veje

Bartók III 1450b | Od Dunaja tichí vetrík povieva (24%)
Od Dunaja tichí vetrík povieva