Sušil 1342 | Ach Bože můj Bože

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

2-4'A / 2''D 4''E / 2''D 4'A / 2'F 4''C / 2''C 4'A / 4'A 2'G / 2'D 4- / 4'D 4'D 4'E / 2.'C / 2'F {8'A 8'B } / 2.''C / 4''C 2'A / 4'xF 2'A / 2.'G / 2'D
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Ach, Bože, můj Bože, kaj su můj tatiček! Už mi na nich rostě zeleny travniček! Travniček zeleny, karafiat modry, kaj stě se poděli, můj tatičku dobry! Ach, Bože, rozbože, kaj su ma matička! Už mi na nich rostě zelena travička! Travička zelená, fialenka modra, kaj stě se poděli, ma mamičko dobra?1) Dobře mi pravili můj stary tatiček, že budu polivať slzami chodniček. Dobře mi pravili ma stara matička, že budu spominať na jejich slovečka. Ty přiborske zvony, ony pěkně hraju, mojemu srdečku velky žal dělaju. A půjdu ja, půjdu na zeleny krchov, a tam ja oplaču svojich rodiči hrob. Tatičku, stavajtě, požehnani dajtě, bo stě ho nědali, dy stě umirali. Matičko, stavajtě, požehnani dajtě, bo stě ho nědali, jak stě umirali.
Text variants / Notes: 
1) Ukryli stě se mi do tmavej těmnice, už ja vas, mamičko, něuhlidam vice. Přikryli scě se mi černymi dveřami, kdy kole vas půjdu, obleju se lzami.