Sušil 1345 | Když ja si zpomenu

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'G 4''D / {8''C 8'bB }4'A / 4'G 4- / 4'G 4''D / {8''C 8'bB }4'A / 4'G 4- / {8'xF 8'G }4'A / 4'bB 4''C / 4''D 4- / {8''C 8'bB }4''C / 4'bB 4'A / 4'G
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Když ja si zpomenu na svého tatíčka, slzy mě poleju, nevidím chodníčka. Když já si zpomenu na svoju maměnku, slzy mě polejú iďa na travěnku. Zhůru ke krchovu cestička dlážená, tam je má mamička na něm pochovaná. Zhůru ke krchovu dlážený chodníček, tam je pochovaný můj dobrý tatíček. Krchove, krchove, ohrado zelená, už sem na tě vsela své drahé semena. Už sem si nasela mamulku, tatíčka, ešče si naseju sestřičku, bratříčka. Hrobaři, hrobaři, hluboko sázíte, předrahé semena, nikdá nezcházíte. Mamulko, mamulko, hluboko ste lehly, své ubohé dcery k místu nepřivedly. Tatíčku, tatíčku, v hrobě jako v kleci, mně ubohé dceři ubližujú všecí.1) Ubližuj, ubližuj, máš-li ubližovat, moja těžká křivda bude k Bohu volat.2) Vy buchlovské zvony, na dva hlasy zvoňte, vy moji rodiči, vy mně hore vstaňte!
Text variants / Notes: 
1) Bola sem já, bola jako huska bjelá, ale ty pérenka opadaly se mňa. Keby má mamička z černej země stala, šak by ty pérenka na mňa pověšala. 2) Ubližujte, lidé, co najvěc možete, šak vy moju křivdu všecku ponesete.