Smutný 01/073 | Ponad sivé hory mesiaček vychojží

  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Ponad sivé hory mesiaček vychojží
5 words

Similar songs

Smutný 01/073 | Ponad sivé hory mesiaček vychojží (100%)
Ponad sivé hory mesiaček vychojží

Bartók III 1268 | Už slňiečko ponad hori svieti (84%)
Už slňiečko ponad hori svieti

Smutný 42/015 | Vychodí vychodí ponad kostol hviezda (84%)
Vychodí, vychodí ponad kostol hviezda

Sušil 0648 | Majový vršečku (84%)
Majový vršečku, ty jsi mi na závadě, nevidím synečka [: chodívat po zahradě. :J1) Po zahradě chodit, ani travěnky kosit; musíš ty, synečku, ten vršeček roznosit. A ty ho roznosíš a já ti ho rozhážu, přijdi k nám, synečku, jak já pro tebe zkážu. Zkážu já pro tebe po maličkej hrdličce, ona mi poletí ponad všecky kopce. Ponad všecky kopce, ponad všecky doliny, ja, že mě zanechal syneček roztomilý. Ja, dyž mě zanechal, šak se já mu neprosím, dyť ja ešče ráda červenú pentlu nosím.

Smutný 27/3/006 | Ej ponad? kočariska letěla (84%)
Ej, ponad?, kočariska letěla

Bartók III 1348 | Vichocfi ponad kostol hviezda (84%)
Vichocfi, ponad kostol hviezda

Smutný 01/036 | Po nad sivé hory mesiaček vychojí (16%)
Po nad sivé hory mesiaček vychojí

Sušil 0799 | Přes hory přes doly (11%)
Přes hory, přes doly v té panské zahradě, ščepoval tam hezký synek míšenské jabloně.

Sušil 0992 | Viděla sem mého holubka sivého letěl (9%)
Viděla sem mého holubka sivého, letěl k mořu; počkaj mia, můj milý, můj holubku sivý, půjdem spolu. Holubečko sivá, jsi-li ešče živá, jak sa míváš? Jsi-li v řečách stálá, lebo sa’s vydala, lebo čekáš? Já sem sa nevdala, na tebe čekala, sivý sokol; pro tvé péří hladké, hrkotání sladké nemám pokoj. Esli ťa nenajdu, já ťa hledat budu u chodníčka; kady lidé půjdú, já sa pýtat budu na Janíčka.

Sušil 0973 | Sivá husa sivá (9%)
[: Sivá husa, sivá :] dolů vodú splýva. Kdo galánky nemá, nech sa za ňú dívá. Já galánky nemám, já sa nepodívám. Měl sem já galánku, jednej vdovy děvku. Chodíval sem za ňú, polámal sem lavku. Byla to lavečka z dřeva olšového. Byla to panenka srdce falešného.

Sušil 0958 | U studénky stála (9%)
[: U studénky stála, napájala páva, :] pověz mně, děvečko, sivá holubečko, esli mia máš ráda. A já ti nepovím, nebo sama nevím, přijdi k nám dnes večer, až sa mamky zdovím, teprv ti já povím. A já k vám přijedu na vraném koníčku, a si ho uvážu na vašu jedličku o bílú stužičku. Ta naša jedlička, přeblahoslavená, za léta, za zimy, za léta, za zimy, dycky je zelená.