Smutný 02/022 | Anča čierna buď vierná

  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Anča čierna, buď vierná
4 words

Similar songs

Smutný 02/022 | Anča čierna buď vierná (100%)
Anča čierna, buď vierná

Bartók III 1541 | Naša Anča čierna Anča (100%)
Naša Anča, čierna Anča

Bartók III 1088 | Nad Poníky čierna chmára už je (50%)
Nad Poníky čierna chmára, už je tma

Bartók III 1321 | Pri Krakove čierna roľa na pláni (50%)
Pri Krakove čierna roľa na pláni

Bartók III 1583a | Anča spí na lavici drieme (50%)
Anča spí, na lavici drieme

Smutný 40/017 | Belani Belani čierna zem pod vami (50%)
Belani, Belani, čierna zem pod vami

Bartók III 1463a | Anča chlapci idú k nám (50%)
Anča, chlapci idú k nám

Smutný 09/031 | Anča spí na lavici drima (50%)
Anča spí na lavici drima

Sušil 0748 | Plelo děvča plelo len (0%)
Plelo děvča, plelo len, [: dva záhony celý den. :] Jak sa za kraj doplelo, na synečka volalo: Poď, synečku, poď ke mně, já ti povím, co je mně. Ai, bolí mia hlavička, pobila mia matička. Prečo že ťa pobila? Keď som teba lúbila. Nech mia pre ťa nebijú, možeš chodiť za jinú. Já za jinú nepůjdu, radši sa dám na vojnu.

Sušil 1413 | Holi beli hodša (0%)
Holi, beli hodša, něni doma otca, išel do Budína pre dva sudy vína. Pře dva sudy vína a pre treťú bečku, že budze vydávac najstaršú dzevečku.

Sušil 1879 | Brucko brucko gořalenko má (0%)
Brucko, brucko, gořalenko má, [: včerás byla v zlatým soudku, a dnes seš juž v mém žaloudku, brucko, brucko, gořalenko má. :] Včerás byla v zlatý báni, dnes seš juž nade mnou paní; brucko, brucko, gořalenko má. Včerás byla celá zlatá, dnes se mnou štoucháš do blata, brucko, brucko, gořalenko má.