Smutný 05/009 | Hoj že něbanuj že tichý dažď

  
Song navigation:
  
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Hoj, že něbanuj, že, tichý dažď padá
7 words

Similar songs

Smutný 05/009 | Hoj že něbanuj že tichý dažď (100%)
Hoj, že něbanuj, že, tichý dažď padá

Sušil 0363 | V čirém poli strom zelený (52%)
[: V čirém poli strom zelený, :] [: pod tím stromem vojsko leží. :] Tichý větr pofukuje, už sa vojsko pohybuje. Mladý kapral předek vede, jeho koník smutný jede. Můj koníčku hnědovraný, co si smutný, neveselý? Tlačí-li ťa zbroja moja lebo šavla ocelová? Netlačí mia zbroja tvoja, ani šabla ocelová; trápijá mia tvé ostrožky, co píchajú moje bočky. 1) Moje bočky pobolané, od tvých ostroh rozpíchané. Pod Verónú, pod tým kopcem, leží Francúz se svým vojskem. A císař pán proti němu, budú držet spolu vojnu. A princ Karel odkazuje, do Moravy odpisuje. Jedna sestra bratra měla, do vojny ho dat mosela. 2) Běž, bratříčku, běž do vojny, pomož z núze císařovi. Včecí páni z vojny jedú, jejího bratra nevedú. A vy, páni jeneráli, kde ste mého bratra dali? Tvůj bratr je pod Verónú, má hlavěnku porúbanú. 3)

Smutný 04/016 | V Javorovej hori tichý oheň horí (52%)
V Javorovej hori, tichý oheň horí

Bartók III 1413 | Hoj že biela kačka (31%)
Hoj že, biela kačka

Smutný 22/025 | V pondělí na Jarmark pujdem hoja (31%)
V pondělí na Jarmark, pujdem hoja sa, hoj

Smutný 11/009 | Dostala Anička dostala růžičky hoj svatební (31%)
Dostala Anička, dostala růžičky, hoj (svatební, „perinarky“)

Bartók III 1459e | Hoja ďunďa hoj (31%)
Hoja ďunďa hoj

Smutný 02/013 | Od Moravy dažď idě už moj (15%)
Od Moravy dažď, idě už moj milý

Smutný 02/026 | Od Moravy dážď ide už moj (15%)
Od Moravy dážď ide, už moj mily

Smutný 05/012 | Ej hora hora zelená hora po (15%)
Ej hora, hora, zelená hora, po něj dážď ide

Bartók III 1530 | Počkaj ďiouča bude pršať dážď (15%)
Počkaj, ďiouča bude pršať dážď