Smutný 13/020 | Pásla děvečka za horama páva

  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Pásla děvečka za horama páva
5 words

Similar songs

Smutný 13/020 | Pásla děvečka za horama páva (100%)
Pásla děvečka za horama páva

Smutný 13/023 | Pásla děvečka za horama páva (100%)
Pásla děvečka za horama páva

Erben 7/036 | Pásla panenka páva (96%)
Pásla panenka páva mezi horami sama; jeli tam tudy páni: „Pojeď, panenko, s námi.“ „Kdybych já s vámi jela, kam pak bych páva děla?“ – „Pusť páva po potoce, a pojď jen s námi předce.“ „Já nejsem chůzi zvyklá, špalíček se mi viklá; zůstanu radši doma, stala by se mi škoda. Jeďte si, milí páni, já nepojedu s vámi: jeďte si s pánem Bohem, já půjdu za svým pávem.“ Pásla panenka páva mezi horama sama, pásla husičky vedlé vodičky, čekala na hulána. Kam pak, můj milý, jedeš? což mne s sebou nevemeš? „Jedu do pole, panenko moje: ty se mnou jet nemůžeš.“

Sušil 0747 | Pásla hanačka páva (94%)
Pásla hanačka páva mezi horami sama; a přijeli k ní páni: Pojeď, hanačko, s námi. Jak bych já s vámi jela, kam bych já páva děla? »Pusť páva dolů vodú, pojeď s námi do Brodu.«*) Jeďte vy s Pánem Bohem, já tu ostanu s pávem. Nedám se já podvésti tej vašej laskavosti.

Smutný 09/002 | Pásla dzevenka páva mezi horama (94%)
Pásla dzevenka páva mezi horama

Sušil 1536 | Šuo děvčatko žito žat (91%)
Šuo děvčatko žito žat k zelenému háju, nadešeu ho mládenec, zalubiuo sa mu. Poď, ty dívča, suúžit k nám, k temu mému pánu, nebudeš nic děuávat, enom pásat pávů. Já bych šua k vám suúžiti, máte ťažké vrata, nemohuy by chodívat za mnú pachouata.1)

Sušil 1529 | Pásla děvečka na dolině páva (88%)
Pásla děvečka na dolině páva, a tam nerůstla sedem roků tráva. Až na ten osmý jatelinka zešla, teprů ta děvečka páva napásla.

Sušil 0746 | Pase šohaj koně (87%)
Pase šohaj koně na zelenej lúce, na zelenej otavě; dala mu dcerečka pavího perečka za klobúček na hlavě. Ach, škoda, přeškoda pavího pérečka, že sem já ho polámal; ale je škodnější mojej najmilejší, že sem já ju oklamal.

Bartók III 1199 | Pásla Anka pávi (85%)
Pásla Anka pávi

Bartók III 1117b | Páslo ďiuča pávi (85%)
Páslo ďiuča pávi

Bartók III 1117b | Páslo dzeuča pávi (85%)
Páslo dzeuča pávi