Smutný 17/004 | Aj orešenko orešná proč si

  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Aj, orešenko, orešná, proč si ...
5 words

Similar songs

Smutný 17/004 | Aj orešenko orešná proč si (100%)
Aj, orešenko, orešná, proč si ...

Erben 2/257 | Červená modrá fijala – (95%)
Červená, modrá fijala – kdes ji, má milá, trhala? Trhala jsem ji v zahrádce, zabolelo mne mé srdce. 1) Zelené, bílé ořeší – ach, kdo mé srdce potěší! Zarmoutil mně ho leda kdo, ale potěšit nemá kdo. 1) Někdy se píseň tato zavírá slohou následující: Proč by tě srdce bolelo, když už máš hocha jiného?

Smutný 32/009 | Ej orešinko orešná šak si (83%)
Ej, orešinko orešná, šak si

Smutný 48/111 | Ej vrší vrší zelené vrší ? (82%)
Ej vrší, vrší, zelené vrší [? oreší]

Smutný 25/029 | Ej orešinko orešna (82%)
Ej, orešinko, orešna

Sušil 0947 | Holianský prótí (82%)
Holianský prótí mý srdečko rmótí, židensky vořeší mý srdečko těší. Holianský pole same kopce, zmole, po něm se prochází potěšení moje. Holianský pole habe radš nebelo, habe mý srdečko po něm netóžilo.

Sušil 1739 | Jsom já synek z Orešan (82%)
Jsom já synek z Orešan, nemám ženy, len som sám, aj, načo je mi žena má, keď já bývám málo doma. Žena lúbí tolary, a já lúbím poháry. Aj, načo je mi žena má, keď já bývám málo doma. Žena lúbí čižmičky, a já lúbím krčmičky. Aj, načo je mi žena má, keď já bývám málo doma. Žena lúbí šáteček, a já lúbím chládeček. Aj, načo je mi žena má, keď já bývám málo doma.

Sušil 0878 | Šaratice na pěkné rovince (79%)
[: Šaratice na pěkné rovince, :] [: chodil jsem tam k jedné švarné dívce. :] Chodil jsem tam, ale už nebudo, zarůstla mně cesta vořešinó. Vezmu paláš, vořeší vysekám, a tebe tam, má milá, nenechám. Vezmu kosu, vořeší vykosím, a tebe si, má milá, vyprosím.

Sušil 1827 | Na slavkovskéch lókách růste koření (79%)
Na slavkovskéch lókách růste koření, a kdo ženy nemá, nech se vožení. A já ženy nemám, a já si jí hledám pro potěšení. Na slavkovskéch lókách roste vořeší, těšíval mě synek, už mě netěší, [: bude mě těšívat :] syneček inší.

Smutný 48/283 | Čí je to domeček šindelem pobitý (79%)
Čí je to domeček šindelem pobitý, budeš si do něho, mařenko choditi

Poloczek IV 525 | Darmo ma mať moja (78%)
Darmo ma mať moja