Smutný 27/5/010 | A keby ja znala kdze ja

  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
A keby ja znala, kdze ja budzem býval
8 words

Similar songs

Smutný 27/5/010 | A keby ja znala kdze ja (100%)
A keby ja znala, kdze ja budzem býval

Bartók III 1552 | Kdze si Janko kdze si bol (37%)
Kdze si, Janko, kdze si bol

Smutný 02/078 | Kdze si bola Andulienka moja (37%)
Kdze si bola, Andulienka, moja

Sušil 1573 | Hore slunečko hore (37%)
Hore, slunečko, hore, tam hore pod polodně. Tam hore pod polodně, kdze moj milý žitko žne. K lúkám, slunečko, k lúkám, dávno na tebja kúkám.1)

Sušil 2329 | Svatá Anna sunce stála (37%)
[: Svatá Anna sunce stála,:] pekný obraz malovala.1) Kedz ho ona vymaluje, odešle ho na galije. Na galije, na ty bělé, kdze Kristus Pán obeduje.2) Kdzě Kristus Pán obeduje, svatý Ján mu posluhuje.

Smutný 06/009 | A keby ja znala okdze ja (32%)
A keby ja znala okdze ja buděm bejvat

Smutný 12/009 | Zelinečka malá keby som ťa znala (32%)
Zelinečka malá, keby som ťa znala

Sušil 0510 | Ej pravim synku pravim tobě (31%)
Ej, pravim, synku, pravim tobě, esli ci je zle, naprav sobě. Ja sem sobě uminila, aby sem cě opuścila. Milovalach cě z upřimnosci, podezřelach cě v něpravosci; pomni, synku, pomni na to, že cě Pan Bůh stresce za to. Smutny budzěš, plakać budzěš, dy mne s inšim vidzěć budzěš, jak se budzěm namluvaci a z tebe se vysmivaci. A jak ja půjdu do kostela, přes tve srdečko půjdzě střela, půjdzě střela, litovani pro falešne milovani. A jak ja budu u oltaře, tam nam pan farař ruce svaže; svaže nam jich z puhej lasky, rozvaže nas Bůh něbesky. A jak půjdu od oltaře, svić ty, měsičku, jasna zaře, jasna zaře i slunečko, pocěš, Bože, me srdečko.

Sušil 0741 | Jezerečko vyschlo (31%)
Jezerečko vyschlo, rybky vyskakaly, poviz mi, dzěvucho, esli budzěm svoji? Ja ci dněs něpovim, dněskaj ani zitra, bo by mi srdečko od žalosci puklo. Rozhněval se hrubě můj syneček na mne, sama smutna něvim, co za přičina je. To je ta přičina, žech s jinym mluvila; a un sobě myslil, žech mu přislibila. Či to hnědž přislibi, jak slovečko mluvi? Třeba se to najprv macičky poradzić. Macičko, macičko, co vy tež pravicě? Něber ty ho sobě, roztomile dzicě! Vy scě sobě vzali, co se vam libilo, mi si vzač nědacě, co by mne cěšilo.

Sušil 1525 | Pásla som ovce pod lejšú (31%)
Pásla som ovce pod lejšú, uchycil mi vlk najlepšú. Prosím ca, vlčku, vrać mi ju, lebo mia doma zabijú.1) »A já ci jej něvrácím, ešče si druhú uchvácím, tak ci je budzem chvátaci, až sa naučím pásaci.«

Smutný 06/006 | Moja mac ně velká i ja (31%)
Moja mac ně velká i ja budzem tela, hej nejpujdem to že...