Smutný 32/031a | Zelenaj sa zelený trávníčku svatební

  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Zelenaj sa, zelený trávníčku (svatební)
5 words

Similar songs

Smutný 32/031a | Zelenaj sa zelený trávníčku svatební (100%)
Zelenaj sa, zelený trávníčku (svatební)

Smutný 32/031b | Zelenaj sa zelenaj zelená travičko (59%)
Zelenaj sa, zelenaj, zelená travičko

Sušil 0631 | Zelenaj se zelenaj (58%)
Zelenaj se, zelenaj, [: zelená trávo v lesi. :] Jak se já mám zelenať, dy už sem na pokosi? Zelenaj se, zelenaj, zelená trávo v háju! Jak se já mám zelenať, dy mě už dotínajú? Zelenaj se, zelenaj, zelený tulipáne! Jak se já mám zelenať, dy mně už listí vjadne. Dyž ty mě chceš opustiť, můj švarný galáne. Podivaj se, má milá, tam na tu suchú plánku; jesli se rozzelená, budeš mojú galánkú. Podivaj se, má milá, tam na tu suchú jedlu; jesli se rozzelená, teprem si tebe veznu. Už sem já se dívala, ja, včera odpoledňa; zatrápená ta jedla, dyž se nic nezelená. Už sem já se dívala včera, ba i dneska; ja, už se tam zeleňá ve vršku halúzka.

Sušil 1070 | Zelenaj sa zelenaj (58%)
Zelenaj sa, zelenaj, travěnko zelená! Jak sa mám zelenat, dyž nemám kořena.1) Zelenaj sa, zelenaj, zelený rozmarýn, budeš sa zelenat enom do nových vín. Zelenaj sa, zelenaj, zelený krušpánku, budeš sa zelenat enom do fašánku. Zelenaj sa, zelenaj, chrástku rozsochatý! Jak sa mám zelenat, dyž su podeťatý.

Smutný 02/038 | Zelenaj sa borověnko šak si (58%)
Zelenaj sa, borověnko šak si

Erben 3/026 | Andulko schovej se (41%)
Andulko schovej se, nepřítel bliží se: jest-li se neschováš, vemou ti, kde co máš: prstýnek na roce. „Já jsem se schovala, stýblem zastrčila: oni se dostali, všecko mně pobrali, kde jsem já co měla.“

Erben 2/087 (41%)
Co ten ptáček štěbetá, co na dubě sedá? která panna hocha má, že je vždycky bledá. Mlč, ty ptáčku, mlč, ty lžeš, 1) jak cikánská kůže: však já taky hocha mám, a jsem jako růže. 1) Mlč, ty ptáčku! mlč, ty lžeš, nepovídáš pravdu: a já taky hocha mám, a mám přece barvu. Co ten ptáček tam povídá, co na dubě sedá? která panna dva miluje, že je každá bledá. V hrdlo lžeš, ty malý ptáčku! pravíť Jezuviti: která panna dva miluje, že je jako kvití. Že má ruce jak lilije, tváře jako růže: jenom se jí postarejte o svatební lůže.

Smutný 32/044a | Pochválen buď Ježíš Kristus -- svatební (41%)
Pochválen buď Ježíš Kristus -- svatební

Smutný 32/028 | Na vás vy mamičko svatební (41%)
Na vás, vy mamičko (svatební)

Smutný 11/010 | Otvárajte dvere od hor vetrík veje (41%)
Otvárajte dvere, od hor vetrík veje (svatební, „perinarky“)

Smutný 11/009 | Dostala Anička dostala růžičky hoj svatební (41%)
Dostala Anička, dostala růžičky, hoj (svatební, „perinarky“)