Smutný 48/003 | Už sem pochodil šecky dědiny po

  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Už sem pochodil šecky dědiny po Trenčíně
7 words

Similar songs

Smutný 48/003 | Už sem pochodil šecky dědiny po (100%)
Už sem pochodil šecky dědiny po Trenčíně

Sušil 1552 | Pri Morave má paretka (55%)
Pri Morave má paretka, pri Morave, pri Trenčíně pás. Vymeň mi ho, moj šohajko, vymeň mi ho, už je temu čas.

Sušil 1787 | A my máme kozu tu (55%)
A my máme kozu tu, rohatú, chlupatú, ču-li je to pravda, Marcine, čo náš taťko kúpil v Trenčíně? A my máme vlka1) toho, kerý sežral2) kozu tu, rohatú, chlupatú; ču-li je to pravda, Marcine? Čo náš taťko kúpil v Trenčíně. A my máme kyják ten, kerý zabil vlka toho, kerý sežral3) kozu tú atd. A my máme oheň ten, kerý spálil kyják ten, kerý zabil vlka toho atd. A my máme vodu tu, kerá zhasila oheň ten, kerý spálil atd. A my máme psíčka toho, kerý rozlél vodu tu, kerá shasila oheň ten atd. A my máme rasa toho, kerý zabil psíka toho, kerý rozlél vodu tu atd. A my máme cinter zas, v kerém leží tento ras, kerý zabil atd.

Smutný 45/031 | Šecky hospodyně z ráno do k (41%)
Šecky hospodyně z ráno do k.

Sušil 1522 | Komu je tak dobře jako nám (41%)
Komu je tak dobře jako nám, neřežeme sečky kobylám. Od svatýho Jiří do Havla růste pro ně zelená tráva.

Sušil 1523 | Šohajíčku malušenky (41%)
[: Šohajíčku malušenky, :] nařež sečky drobušenky. Nařež sečky jako jehlí, co by ti ju koně snědli.

Sušil 0942 | Uderiua jedna (3%)
[: Uderiua jedna, :] [: uderiua druhá, :]1) ešče sa šohajek po dedině tuuá. Túuá on sa, túuá, nemože trefiti; nechce mu panenka dvéří otevřiti. Otevři mně, miuá, mauované dvéřa, nech si nepouámu pávového péra.2) Pávové pérečko je velice drahé, jedna perutinka za čtyry touare. Otevři mně, miuá, mauovanú bránku, nech si nepouámu péra z mariánku. Péro z mariánku je velice drahé, jedna hauuzenka za čtyry touare. Jak mu odevřeua, hnedka si ju objau, to sem ti, má miuá, už dávno slibovau.

Sušil 2033 | Te holianský hode (3%)
Te holianský hode, te nadělale škode, šel sem já tam smutné na ně, habech se rozveselil, ďábel mně tam dlužen byl. Z hodů domů pospíchám, vezma kabát utíkám. Tu u dědiny po cestě, tu mě štěstí potkalo, šest jich na mně číhalo. Jedna tahá za ruce, druhá sází trgance, a ta Kača Modrónova, ta mě hákem dosíhá, až se mně hřbet ohýbá. Já sem běžel k rychtáři, mysla, že se mně zdaří. A pan rychtář poukázal, velkó milost mě ukázal. Do klady mě dat kázal.

Sušil 0837 | Sem já synek z dobrého (3%)
[: Sem já synek z dobrého chování, :] já nemám žádného, taty, ani mamy. Přátely mám, nic mně platní nésó, co mně majó zakryt,1) oni mně roznesó. Roznesó mě po celé dědině, že só já syneček z chudobné rodine. Roznesó mě po celém městečku, jak bych nebyl hoden chodit za děvečkó.

Sušil 0541 | Chodi trubač po dědině (3%)
Chodi trubač po dědině, mileho mi ze sna probudzuje. Ach, trubači, něpotrubuj, mileho mi ze sna něprobudzuj. Ja sem ho ledva uspala, aby ho hlavěnka něbolela.

Smutný 48/209 | Už som já prešel včecky dědiny (3%)
Už som já prešel, včecky dědiny po Trenčín