Sušil 2146 | Milá paní pro tvou čest

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  
Song group title: 
834. HRY, 1. Na sv. Blažeje
Incipit / Full Text: 
Milá paní, pro tvou čest, dej nám slanin jako pěst; pak-li nám nic nedáte, šak na hrncech poznáte; budou lítat z police jak mynářovy slepice, dy se nažerú pšenice z tej nedoměřanej měřice.
Text variants / Notes: 
Na sv. Blažeje pozdě onde chodívají školáci rožeň nesouce a sobě živnosti, toho, čeho právě mohou dostati, n. p. mouky, masa atd. hledajíce. Jest to jakoby ostatní poslední koleda, jejížto i zbytek se býti zdá. Dokavad školy zřízeny nebyly a děti snad také pro zimu a nedostatek šatstva stále vyučovány býti nemohly, tenkráte zdá se chodíváno, když zimy ubylo, po domech a zváno a napomínáno rodičů, aby děti pilně do školy posílali. Prohlídalo se při tom též k tomu, aby děti dorostlejší náležitě ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání se připravili mohly. Stávalo se to na sv. Blažeje, bezmála proto, že dítě, jemuž od zádavy žádný lékař pomoci nemohl, podivně vyhojil. Jinde se to děje na sv. Gregoria Velkého ještě příhodněji, anoť o tom sv. papeži víme, že kupoval mladé, na prodej vystavené otroky, a že je potom vyučovati a vychovávati dával. Počínají pak děti, mezi nimiž jedno co biskup oblečeno jest, zvoláním slov těchto: Dnes je svatého Řehoře, přeletěla laštuvička přes moře. Na to pokračují recitativem na p. tímto: