Poloczek IV 013b | Otrhana chalupa

Catalogue:
Poloczek 1964
  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Otrhana chalupa
1 words

Similar songs

Erben 4/064 | Kamaráde! nepí (100%)
Kamaráde! nepí, chalupa ti letí, zabije ti ženu, zůstanou ti děti: neohod tam, nepí ho, toho piva hořkýho! „Kamaráde! jen pí, ať chalupa letí; veme-li čert ženu, veme taky děti: pojď jen tam, dej si ho, toho piva hořkýho!“

Erben 3/210 | Roztrhaná chalupa (100%)
Roztrhaná chalupa a zlá žena k tomu: ty dvě věci vyženou hospodáře z domu!

Erben 2/483 | Roztrhaná chalupa (100%)
Roztrhaná chalupa, slunce do ní svítí: vzkázala mně má milá, že mne nechce míti. Když mne nechceš milovat, 1) mé srdéčko netrap: co jsem se k vám nachodil, nynčko musím přestat! 1) Já chalupu pošiju a vomažu hlínou: kdy mne nechceš, nechtěj si, vemu sobě jinou!

Smutný 03/005 | Napi Janku nepo chalúpa ti letí (100%)
Napi, Janku, nepo chalúpa ti letí

Sušil 1752 | Otrhano chalupa a zlo žena k (100%)
Otrhano chalupa a zlo žena k tomu, ty dvě věci vyženu hospodořa z domu. O, ženo mo, ženo mo, zle mi hospodařiš, štyry hrnce kobzali, v potem zeli vařiš.