Poloczek IV 070 | V našiem dvore murovaná studňa

Catalogue:
Poloczek 1964
  
Song navigation:
  
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
V našiem dvore murovaná studňa
4 words

Similar songs

Bartók III 1270 | V našom dvore studňa murovaná (100%)
V našom dvore studňa murovaná

Bartók III 1082a | V našom dvore murovaná studňa (100%)
V našom dvore murovaná studňa

Sušil 0700 | Na tej hore vysokej (98%)
Na tej hore vysokej studňa murovaná. Napij sa jej, má milá, jak si spravedlivá. Voděnky sa napila, barvu přeměnila. Néní jsi ty, má milá, děvka spravedlivá. Ja, keď jsi ty od vody barvu preměnila.

Bartók III 1280b | Pred nami je studňa murovaná (98%)
Pred nami je studňa murovaná

Sušil 2324 | Adesiaš dal Vavřince vzici (56%)
[: Adesiaš1) dal Vavřince vzici, :] dal na něho velky oheň klasci. Palili ho beze vši milosci, bylo vidac jeho svate kosci. Obrać, mistře, na tu druhu stranu, až ma cisař hotovu pečeňu. Jak obracil, na kroček odkročil, uciral si bilum šátkum oči. Vidzim, mistře, že si litoscivy, budzě ci sam Pan Bůh miloscivy. Budzěš s nami dněs večeřu jesci a na věky s nami přebyvaci. Bo do nebe je cesta uzučka jak do šatnej jahelečky uška. A do pekla je široka brana, na padesat vozův murovana. Kdo ňum půjdzě, zbavěny něbudzě, na svoje rodiče běda volac budzě. Běda, běda, co scě učinili, nic dobreho nas něvyučali. A v tym pekle hrubě velky plamen, uchovej nas, paně Kriste, amen.

Bartók III 1187a | Maštaľ murovaná a v tej koník (56%)
Maštaľ murovaná a v tej koník vraní

Smutný 42/009 | Vnášom dvore studňa (44%)
Vnášom dvore studňa

Sušil 0715 | Nechoď šohaj v noci (42%)
Nechoď, šohaj, v noci, vykoleš1) si oči, vykoleš si obě, kdo ťa vodit bude? Dal by mně to Pán Bůh, co bych ťa vodila, kde najvětší studňa, tam bych ťa shodila.

Bartók III 1272 | Pred našima okienečki studňa (42%)
Pred našima okienečki studňa

Bartók III 1263a | Pod našimi obločkami studňa (42%)
Pod našimi obločkami studňa

Sušil 2055 | Dyž komára ženili (2%)
[: Dyž komára ženili, :] [: krapky vína neměli. :] Přiletěl k nim slavíček, dal jim vína židlíček. Jak se vína napili, hned komárka zabili. Komár leží na dvoře, muška plače v komoře. Neplač, muško, co ti je? Šak komárek ožije. A jak mně má ožiti, dyž je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, za sto zlatých prodali.*) Kůžu ešče za tolar, to byl, Bože, za komár.