Poloczek IV 303 | A jak uderila

Catalogue:
Poloczek 1964
  
Song navigation:
  
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
A jak uderila
3 words

Similar songs

Sušil 0659 | Měla sem synečka (100%)
Měla sem synečka jako jiskerečka, udeřila střela do jeho srdečka. Uder, střelo, uder, enom ho nezabí! Po čem by hledaly moje očka černy? Galán jsi ty, galán, ale na hodinu, jak by mé srdečko nemělo rozumu. Ale mé srdečko dobrý rozum mělo, že se ledakomu ošidit nedalo. Hořelo srdečko, hořelo plamenem, a dyž dohořelo, zostalo kamenem.

Sušil 0750 | Má milá je nemocná (99%)
Má milá je nemocná, ona rána nedočká, já ju musím navštiviti, v nemoci ju potěšiti. Přišel do komůrky k ní a optal se, co je jí. »Ach, bolí mně má hlavěnka, uderila mě maměnka. Uderila pro tebe, nedá milovat tebe. Už, synečku, zapominej, pod okýnko nechodívej.« Pod okýnkem zahrádka, v ní pěkná marijánka; marijánka pěkně voní, mé panence zvoník zvoní. Pod okny je stromeček, na něm zpívá slavíček: Žaluj, žaluj, ptáčku, se mnou, už mou milou k hrobu vedou.

Smutný 48/031 | Udeřila jedna z půlnoci hodina ešče (99%)
Udeřila jedna z půlnoci hodina, ešče sa syneček po dědine túlá

Smutný 21/026 | Uderila skala krajem do Dunaja (99%)
Uderila skala krajem do Dunaja

Smutný 39/004 | Uderila jedna polonočná hodina (99%)
Uderila jedna polonočná hodina

Smutný 02/010 | Uderila jedna uderila druhý (99%)
Uderila jedna, uderila druhý

Smutný 04/008 | Uderila jedna uderila druhá eště sa (99%)
Uderila jedna, uderila druhá eště sa

Sušil 1329 | Zadala matička (2%)
Zadala matička, zadala dcerušku daleko od sebe; a jak ju zadala, to ji zakazala chodniček do sebe.

Bartók III 1532a | Akože to ako sejú mak (1%)
Akože to, ako sejú mak

Sušil 1743 | Dy sem slóžil v Obranicích (1%)
Dy sem slóžil v Obranicích, pásával jsem na hranicích, a jak vony ty vovečky jdó, jdó, jedna za druhó, hó.

Erben 3/031 | Bože mne polituj! (1%)
Bože mne polituj! kde je, můj tatíček? už na něm vyrůstá zelený trávníček. Zelený trávníček, žlutý karafiját: škoda vás tatíčku, škoda vás nastokrát! Bože mne polituj! kde je má mamička? už na ní vyrůstá zelená travička! Zelená travička bílým kvítkem květe: už mne, má mamičko, vdávat nebudete! Ach nemám mamičky, nemám už tatíčka: mám jenom sestřičku a toho bratříčka. Bože mne polituj! kam se obrátit mám? komu požaluju, když rodičů nemám? Požalovala bych svému bratříčkovi: přec to tak nebude jako tatíčkovi! Požalovala bych své milé sestřičce: přec to tak nebude, jako své mamičce. Za kamenným plotem zpívá tam slavíček: že tam odpočívá můj zlatej tatíček. Za kamenným plotem lítá holubička: že tam odpočívá má zlatá mamička.