Poloczek IV 303 | A jak uderila

Catalogue:
Poloczek 1964
  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
A jak uderila
3 words

Similar songs

Sušil 0659 | Měla sem synečka (100%)
Měla sem synečka jako jiskerečka, udeřila střela do jeho srdečka. Uder, střelo, uder, enom ho nezabí! Po čem by hledaly moje očka černy? Galán jsi ty, galán, ale na hodinu, jak by mé srdečko nemělo rozumu. Ale mé srdečko dobrý rozum mělo, že se ledakomu ošidit nedalo. Hořelo srdečko, hořelo plamenem, a dyž dohořelo, zostalo kamenem.

Sušil 0750 | Má milá je nemocná (99%)
Má milá je nemocná, ona rána nedočká, já ju musím navštiviti, v nemoci ju potěšiti. Přišel do komůrky k ní a optal se, co je jí. »Ach, bolí mně má hlavěnka, uderila mě maměnka. Uderila pro tebe, nedá milovat tebe. Už, synečku, zapominej, pod okýnko nechodívej.« Pod okýnkem zahrádka, v ní pěkná marijánka; marijánka pěkně voní, mé panence zvoník zvoní. Pod okny je stromeček, na něm zpívá slavíček: Žaluj, žaluj, ptáčku, se mnou, už mou milou k hrobu vedou.

Smutný 39/004 | Uderila jedna polonočná hodina (99%)
Uderila jedna polonočná hodina

Smutný 48/031 | Udeřila jedna z půlnoci hodina ešče (99%)
Udeřila jedna z půlnoci hodina, ešče sa syneček po dědine túlá

Smutný 04/008 | Uderila jedna uderila druhá eště sa (99%)
Uderila jedna, uderila druhá eště sa

Smutný 02/010 | Uderila jedna uderila druhý (99%)
Uderila jedna, uderila druhý

Smutný 21/026 | Uderila skala krajem do Dunaja (99%)
Uderila skala krajem do Dunaja

Sušil 1329 | Zadala matička (2%)
Zadala matička, zadala dcerušku daleko od sebe; a jak ju zadala, to ji zakazala chodniček do sebe.

Bartók III 1532a | Akože to ako sejú mak (1%)
Akože to, ako sejú mak

Sušil 1751 | Néní néní jako dobře dělat (1%)
Néní, néní, jako dobře dělat, nebude se na nás Pán Bůh hněvat, stana ráno, kříž dělám, v poledně se modlím a navečír za děvčaty chodím.

Sušil 1770 | Muzikanti co děláte? (1%)
Muzikanti, co děláte? Máte husličky, a nehráte. Zahréte mně na husle, take na cimbálek, a, ve staré, na baso, pokad držím žbánek. Zahréte všecí, jak vám to svědčí! Nasypu vám dukátů, pude vám lepší.