Poloczek IV 303 | A jak uderila

Catalogue:
Poloczek 1964
  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
A jak uderila
3 words

Similar songs

Sušil 0659 | Měla sem synečka (100%)
Měla sem synečka jako jiskerečka, udeřila střela do jeho srdečka. Uder, střelo, uder, enom ho nezabí! Po čem by hledaly moje očka černy? Galán jsi ty, galán, ale na hodinu, jak by mé srdečko nemělo rozumu. Ale mé srdečko dobrý rozum mělo, že se ledakomu ošidit nedalo. Hořelo srdečko, hořelo plamenem, a dyž dohořelo, zostalo kamenem.

Sušil 0750 | Má milá je nemocná (99%)
Má milá je nemocná, ona rána nedočká, já ju musím navštiviti, v nemoci ju potěšiti. Přišel do komůrky k ní a optal se, co je jí. »Ach, bolí mně má hlavěnka, uderila mě maměnka. Uderila pro tebe, nedá milovat tebe. Už, synečku, zapominej, pod okýnko nechodívej.« Pod okýnkem zahrádka, v ní pěkná marijánka; marijánka pěkně voní, mé panence zvoník zvoní. Pod okny je stromeček, na něm zpívá slavíček: Žaluj, žaluj, ptáčku, se mnou, už mou milou k hrobu vedou.

Smutný 02/010 | Uderila jedna uderila druhý (99%)
Uderila jedna, uderila druhý

Smutný 04/008 | Uderila jedna uderila druhá eště sa (99%)
Uderila jedna, uderila druhá eště sa

Smutný 21/026 | Uderila skala krajem do Dunaja (99%)
Uderila skala krajem do Dunaja

Smutný 39/004 | Uderila jedna polonočná hodina (99%)
Uderila jedna polonočná hodina

Smutný 48/031 | Udeřila jedna z půlnoci hodina ešče (99%)
Udeřila jedna z půlnoci hodina, ešče sa syneček po dědine túlá

Sušil 1329 | Zadala matička (2%)
Zadala matička, zadala dcerušku daleko od sebe; a jak ju zadala, to ji zakazala chodniček do sebe.

Bartók III 1532a | Akože to ako sejú mak (1%)
Akože to, ako sejú mak

Sušil 1642 | Ach ma mila rozmila (1%)
Ach, ma mila, rozmila, pojedzěmy do pola, ach, tum uzučkum cestečkum k Holomuci městečku. Do kostela chodzila, Pana Boha prosila, aby svojeho mileho za sedym let spatřila. Sedmy roček dochodzi, mily z vojny přichodzi na pěknym vranym koničku, prstenek ma na prstu. Když ho mila spatřila, hnedky k němu běžela, jak prstenek uzdřela, před koničkem omdlela. Ptám se ci ja, ma mila, jak si se mi chovala? A jesli si ty keru noc při sobě keho měla? Ja sem se ci chovala, jako na mne naleži. Jedno v kolibečce leži, to druhe za mnu běži. Dy si se tak chovala, jak na tebe naleži, tu maš svůj zlaty prstenek, ode mne pryč odejdzi.

Sušil 1743 | Dy sem slóžil v Obranicích (1%)
Dy sem slóžil v Obranicích, pásával jsem na hranicích, a jak vony ty vovečky jdó, jdó, jedna za druhó, hó.