Sušil 1899 | Šenkýřko hluchá

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4''D 4''D 4''E / 4'B 2''C / 4''D 4''D 4''E / 4'B 2''C / 4''C 4''C 4''C / 4''D 2'B / 4'A 4'A 4'B / 4'A 2'G /
Označení místa : 
Text: 
Šenkýřko hluchá, sklenica suchá, nalej nám do ní, ať nám nezvoní.
11 words

Similar songs

Sušil 1898 | Šenkýřko hluchá (100%)
Šenkýřko hluchá, sklenica suchá, nalej nám do ní, ať nám nezvoní.

Sušil 1900 | Šenkýřko hluchá (100%)
Šenkýřko hluchá, sklenica suchá. Nalej nám do ní, ať nám nezvoní. Šenkýřko hluchá, sklenica suchá, basama lelky, nalej pálenky.

Sušil 1899 | Šenkýřko hluchá (100%)
Šenkýřko hluchá, sklenica suchá, nalej nám do ní, ať nám nezvoní.

Erben 4/022 | Šenkýři hluchej – (50%)
Šenkýři hluchej – plechovec suchej! nalej mi, nalej, však je dost malej. Šenkýřko hluchá – sklenice suchá! nalej zas do ní, ať mi nezvoní.

Erben 5/145 | Vzal si sedlák (32%)
Vzal si sedlák selku slepou, klisnu hluchou, kosu tupou; seče trávu za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klisna hluchá, kosa tupá: sedlák seče jen to lupá.

Sušil 1783 | Tancujtě myši (25%)
Tancujtě, myši, kaj kera slyši. Kera je chroma, něch sedi doma. Kera je hlucha, něch něposlucha.

Erben 2/467 | Až já povandruju (17%)
Až já povandruju z Prahy do Budína, já se tam napiju červeného vína. Červené vínečko ze sklenice skáče, má zlatá panenka přežalostně pláče. Dnes žalostně pláče, zejtra má jiného: hej šenkýřko, nalej vína červeného! Červené vínečko to se dobře pije: ať falešným pannam hrom do srdce bije!

Erben 4/012 | Šenkýřko nalej nám (16%)
Šenkýřko, nalej nám, ještě tu krejcar mám: jest-li ho ztratím, čím ti zaplatím? potěš tě pán Bůh sám!

Erben 4/023 | Jen ty mně šenkýřko (16%)
Jen ty mně, šenkýřko, piva nalej, na mě se nekoukej, že jsem malej: máš-li pivo,1) nalej mi ho, a já mám peníze, zaplatím ho. Jen ty mně, šenkýřko, piva nalej, na to se nekoukej, že jsem malej: nalej, nalej, dokud teče, dokud ti vejdělek neuteče. 1) ty máš pivo, já peníze; však já ti zaplatím do halíře. Jen ty mi, šenkýřko, piva nalej, na to se nekoukej, že jsem malej. Jsem-li já v hospodě maličkej host, na to se nekoukej, mám dluhů dost!

Smutný 20/058 | Nalej ty ně šenkérenko máz vína (16%)
Nalej ty ně, šenkérenko, máz vína

Smutný 19/037 | Nalej ty ně šenkéřko máz vína (16%)
Nalej ty ně, šenkéřko, máz vína