Sušil 1926 | Na Čajču na Čajču

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'B 8'B }4'G / {8'xF 8'E }4'D / {8'D 8'xF }4'G / 4'A 4'B / 4'A 4- / {8'B 8'B }4'G / {8'xF 8'E }4'D / {8'D 8'C }4'C / 4'D 4'E / 2'D /
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Na Čajču, na Čajču mám galanku Kaču, já si tam pojedu pro ňu na tragaču.