Sušil 2076 | Dyby byla Morava jako je Vídeň

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'D4 8'E4 8'xF 8'G4 } / 4'A4 {8'A4 8'B4 } / 4'E4 {8'E4 8'xF } / 4'G4 4'xF / {8'D4 8'E4 8'xF 8'G4 } / 4'A4 {8'A4 8'B4 } / 4'E4 {8'E4 8'xF } / 4'G4 4'xF / {8''D5 8''xC 8'B4 8''xC } / 4''D5 {8''D5 8''xC } / 4''D5 4'B4 / 4'A4 4- / {8'G4 8'xF 8'E4 8'xF } / 4'G4 {8'B4 8'E4 } / 4'xC 4'xC / 2'D4 /
Incipit / Full Text: 
Dyby byla Morava, jako je Vídeň, dala bych ti huběnky na celý týden. Ale že je Morava maličká, ošidila děvečka synečka. Dyby byla Morava, jako jsou Čechy, dala bych ti huběnky ze štyry měchy. Ale že atd. Dyby byla Morava, jako je Slezko, dala bych ti huběnky, až by to plesklo, ale že atd. Dyby byla Morava, jako jsou Uhry, dala bych ti huběnky na všecky uhly.1) Ale že atd.
Text variants / Notes: 
1) Dyby byly Těšany jak jsú Borkovany, dala bych ti huběnku na obě dvě strany.