Sušil 2085 | Stojí hruška v širém poli

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'A 8'A 8'A 8'G } / {8''E 8''E 8''E 8''D } / {8''D 8''E 8''D 8''C } / 4'B 4'A / 4'A 4''E / {8''D 8''E 8''D 8''C } / 4'B 4'A /
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Stojí hruška v širém poli listu makového, hej, hej, listu makového. Pod ní byla má panenka líčka červeného, hej, hej atd. Jel jest tady její milý na vraném koníčku, hej atd. Pozdrav Pán Bůh, má panenko, ty má musíš býti, hej, hej, do nejdelší smrti. Dejž to Pán Bůh, můj synečku, žes mi to směl řícti. Proč bych nesměl, má panenko, sloužil otci tvému, hej atd. Dys ty sloužil otci mému, kaž si zaplatiti. Já nesloužil, má panenko, z platu ze žádného, já jsem sloužil, má panenko, z líčka červeného. Dys ty sloužil z líčka mého, nebudeš ho míti, hej, hej, do nejdelší smrti. Dám já tobě košili šít bez jehly, bez niti. Dám já tobě zámek stavět na zelným košťále. Košťál zvadne, zámek spadne, ty má musíš býti, hej, hej, do nejdelší smrti.