Sušil 2090 | Mamko mamko maměnko moja!

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'B 4'E / 4'A 4'B / {8''C 8''C 8'A 8'B } / 4'E 4- / {8'G 8'xF 8'E 8'D } / {8'G 8'A 8'B 8'B } / {8'G 8'xF 8'E 8'D } / {8'G 8'A 8'B 8'B } / {8'A 8''C 8'B 8'G } / 2'E /
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Mamko, mamko, maměnko moja! Zjednejte mně nové šaty, já se budu vydávati,1) maměnko moja. Dcerko, dcerko, dceruško moja! Nechaj toho vydaváňá,2) ty si ešče hrubě mladá, dceruško moja. Mamko, mamko, maměnko moja! Také ste vy mladí byli, rádi ste se vydávali,3) mamičko moja. Dcerko, dcerko, dceruško moja! Muž tvůj tě bude bijávat, budeš ke mně běhavávat,4) dceruško moja. Mamko, mamko, maměnko moja! Já napřadu přádenečko, mužíčkovi na vínečko,5) maměnko moja. Dcerko, dcerko, dceruško moja! On to vínečko vypije, tobě do zádů vybije,6) dceruško moja. Mamko, mamko, maměnko moja! Já napřadu potáčeček mužíčkovi na tabáček,7) maměnko moja. Dcerko, dcerko, dceruško moja! On ten tabáček vypuká, tobě do zádů vybúchá,8) dceruško moja.9)
Text variants / Notes: 
1) A mě ten svět tuze šidí. Vydejte mě mezi lidi. V Lichnově: Vydejtě mne mezi ludi, ať mne už ten svět něbludi. 2) Ty si ješče mladá tuze, nepotřebuješ ty muže. 3) Nehleďte vy na mú mladost, dajte vy mně chlapcům v radost. 4) Měla sem já muža ráda, až sem měla modré záda. Dyť ty budeš muža syta, budeš třikrát za den bita. 5) Dyž mně bude muž bijávat, já mu budu utíkávat. 6) Dy budeš na jeho chlebě, půjdě on s kyjem pro tebe. 7) Stavi se un s klevetami, něcha kyja za dveřami. Když bude stát za dveřama, já se opřu klepetama. 8) Nepostačujú klepeta, musíš nadstaviti hřbeta. Nebudě un klebet sluchac, edem tebe kyjem buchac. 9) Půjdu jo do domu zase, navařim jo dzěcom kaše, zas budze cicho.