Sušil 2096 | Mámo mámo hosti jedó

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4''D {8''D 8''D } / 4''xD {8''D 8''D } / {8''C 8'bB 8'A 8'bB } / 4'A 4'G / 4''D {8''D 8''D } / 4''xD {8''D 8''D } / {8''C 8'bB 8'A 8'bB } / 4'A 4'G / {8'G 8'A }4'bB / 4'bB {8'bB 8'bB } / {8''C 8'bB 8'A 8'xF } / 4'G {8'G }8- / {8'G 8'A }4'bB / 4'bB {8'bB 8'bB } / {8''C 8'bB 8'A 8'xF } / 4'G {8'G
Song group title: 
819. HOSTÉ
Location attribution: 
Reference: 
Lip. I. 186
Incipit / Full Text: 
Mámo, mámo, hosti jedó: Janek jede na teleti, Chlupač jede na praseti a můj milý na vraném koni. Mámo, mámo, co jim dáme jest? Jankovi dáme masiska,1) Chlupačovi kus kostiska,2) mému milému dobré pečeně.3) Mámo, mámo, co jim dáme pit? Jankovi dáme piviska a Chlupačovi vodiska, mému milému dobrého vína. Mámo, mámo, kam jim ustelem? Chlupačovi pod lavicu a Jankovi na lavicu, mému milému na zlaté lože. Mámo, mámo, čím jich zakryjem? Janka zakryjem halinó4) a Chlupatého pruždinó,5) mého milého pěknó peřinó.6) Mámko, mámko, kam jich vyvedem? Janka vyvedem za vrata7) a Chlupatého pod vrata,8) mého milého až k svýmu domu.9)
Text variants / Notes: 
1) kašice, kus masa, 2) krupice, kelbasa, 3) slepice, pečené kuřa. 4) radlicú 5) trdlicú, 6) duchnicú. 7) před humny 8) za humny, 9) na kamenný most.