Sušil 2117 | Vy mokerščí pacholíci kdepak máte stárka?

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'G 8'B }4'D / {8'G 8'A 8'B 8''xC } / 4''D 4- / 4'A {8'xF 8'D } / 4'G {8'A 8'B } / 4'A 4- / {8'G 8'B }4'D / {8'G 8'A 8'B 8''xC } / 4''D 4- / 4''D {8''C 8'A } / 4'G {8'xF 8'A } / 2'G /
Song group title: 
833. NA HODY
Subtitle: 
Když po zvolení pořadníků či stárků stárka zapíjejí
Incipit / Full Text: 
Vy mokerščí pacholíci, kdepak máte stárka? Stárek leží pod lavicó, husa ho zašlápla.
13 words

Similar songs

Sušil 2117 | Vy mokerščí pacholíci kdepak máte stárka? (100%)
Vy mokerščí pacholíci, kdepak máte stárka? Stárek leží pod lavicó, husa ho zašlápla.

Sušil 1634 | Už je vás mokerščí (42%)
Už je vás, mokerščí, už je vás namále, jako té rosičky na zelené trávě. Málo je nás, málo, kde by se nás vzalo, dyž nás odvádijó skoro každý jaro. Málo je nás, málo, takovéch jonáků, co by z nás císař pán nadělal vojáků. Císař pán vojáků a Francóz žebráků, málo je nás, málo takovéch jonáků. Málo je nás, málo, kde by se nás bralo, ja, proste, děvčátka, aby nás stačilo.

Smutný 25/028 | Vrbečtí muádenci kde vy máte stárka (28%)
Vrbečtí muádenci, kde vy máte stárka

Sušil 2121 | Ta židenská pěkná bílá mája (28%)
Ta židenská pěkná bílá mája, stavěla ju první stárka sama,1) dež husičke vyháněla, na májo se podívala, haj, husičke, hájhá, zelená se mája.

Sušil 1721 | Ať včerá bela neděla (17%)
Ať včerá bela neděla, a já sem duma nebela. Bela tam mša svatá za naše děvčata, a já sem na ní nebela. Včerá bel zasvěcené deň, kdepak ten šohajíček bel? Dala sem mu kvinde, šel k panence jinde, ach, snad už na mne zapomněl.

Sušil 2225 | Kdepak jsi bejvával (17%)
Kdepak jsi bejvával, kozle můj? Ve mlejně za práška,1) pane můj. Copaks tam dělával? Prach smetal pometlem. Kdepaks tam spávával? Na peci, na peci. Copaks tam jídával? Ořechy, ořechy.2) Čímpak tě bívali? Koštištěm, koštištěm. Jak jsi tam plakával? Be éé, be éé. Kdy se ženit budeš? Za rok, za dvě leta. Jakou máš nevěstu? Kozičku rohatou.

Erben 2/243 | Má panenko starodávná! (17%)
Má panenko starodávná! pro tebe mne nechce žádná; pro tebe mne nemilujou, 1) na tebe mi ukazujou. Kdybych věděl, že má budeš, dal bych dláždit, kudy pudeš; dal bych dláždit dlaždičkama, kudy chodíš nožičkama. Slunce stojí nade mlejnem, kdepak se my zase sejdem? sejdeme se na cestičce, dáme sobě po hubičce. 1) Pro tebe mne nemiluje, prstem na tě ukazuje.

Sušil 2224 | Kampak povandruješ (17%)
Kampak povandruješ, kozle můj? Do Drážďan, do mlejna, pane můj. Co tam dělat budeš? Násypky přenášet. Copak tam jest budeš? Vopišky s plevama. Copak tam pit budeš? Vodičku z vantroka. Kdepak líhat budeš? V kuchyni u pece. Čímpak se přikryješ? Pometlem od pece. Kdy se ženit budeš? Za štyry neděle. Kerou si brat budeš? Kozičku Vavrovu. Jaky dáš koláče? Co vlezou do pece. Pročpak tak veliké? Taky dám kozičce. Jak budeš tancovat? Hup hup hup, šupšupšup. Jakpak budeš zpívat? Bebebe, mememe.

Sušil 2120 | Jiříkovské stárek to je Bože stárek (12%)
Jiříkovské stárek, to je, Bože, stárek, nedá sobě vzíti ze své ruke žbánek. Jiříkovská chasa, to je, Bože, chasa, nedá sobě vzíti ze své hlave vlasa. Jiříkovsčí chlapci, spívéte, véskéte, vojna pominula, na ňu nepůjdete. Jedna pominula, druhá zas nastala, pros, panenko, Boha, abys mě dostala.

Sušil 2139 | Maloměrské stárek švarné šohajek (12%)
Maloměrské stárek švarné šohajek, on uťal berana na jeden rázek.

Erben 5/054 | Panímámo zlatičká! (12%)
Panímámo zlatičká! je-li doma Ančička? „Není doma, šla do mlejna, mele-li se pšenička?“ Pšenička se nemele: stárek hledí škaredě; mládek praví, že to spraví, že do rána semele.