Sušil 2132 | Ty ochozké první stárku

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'A 8'B 8''C 8'B } / 4.'A {8''E } / 4''E 4''D / {8'A 8'B 8''C 8'B } / 4.'A {8''E } / 4''E 4''D / {8'A 8'B 8''C 8''D } / 4.''E {8''C } / 4'B 4'A / {8'A 8'B 8''C 8''D } / 4.''E {8''C } / 4'B 4'A /
Subtitle: 
Při vybírání peněz1)
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Ty ochozké první stárku, ty chceš na nás po tolárku; jakpak ti je máme dati, de’s nás nebral tancovati. Debes nás bral tancovati, chcele sme ti šajne dati. Skovéte, děvčátka, šajne, šak nás nebral k tanci žádné. Celý hode stále v dole, neviděls nás, stárku, v kole Okolo nás chodívávals, tancovat nás nebírávals.
Text variants / Notes: 
1) Kromě šolaře sedícího za kadečkou (za kolem z desek, na němž se v kostky hrá) a po penízi do šolářky, t. j. škatule, vybírajícího děje se při z a s a ď o v á n í děvic takové peněz požadování. Zasazují se děvy za stůl jako do vězení, z něhož se na svobodu vypláceti musejí, obdržujíc tím právo, pro tanec jeden chasníka sobě obrati. Někde se to peněz vybírání bez zasedání na stojánce stává.