Sušil 2136 | Utnu neutnu

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4''D 4'B / {8'A 8'A }4'B / {8''D 8''D 8'B 8'B } / {8'A 8'A }4'G /
Incipit / Full Text: 
Utnu, neutnu. budu sekat, až utnu.