Sušil 2141 | Maloměrský stárku buď veselý

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'A 8'A 8''E 8''E } / 4''E 4''D / {8''E 8''D }4''C / 4'B 4- / {8'A 8'A 8''E 8''E } / 4''E 4''D / {8''E 8''D }4''C / 4'B 4- / {8''C 8'B 8'A 8'xG } / {8'A 6'B 6''C }4''D / {8''C 8'B 8'A 8'xG } / {8'A 6'B 6''C }4''D / 4'A 4''E / {8''E 8''D 8''D 8''D } / {8''D 8''C }4'B / 4'A
Subtitle: 
Při nastávání bitky
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Maloměrský stárku, buď veselý, nebůj se ty rany, ani střely; budeš-li se rany bát anebo jí uhýbat, budeš šohajíček pohaněný. Maloměrský stárku, nestrachuj se, kolik máš pacholků, podívej se! [: Mám jich jedenáste :] a sám jsu dvanáste, nebojím se. Maloměrský stárku, drž se hory, neboj ty se rany ani sily. [: Seberem šabličky, :] půdem do šermičky v širým poli.