Sušil 2143 | Keď sme šli na hody

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'E 4'E 4'D / {8'G 8'F }2'E / 4'A 4'A 4'A / {8''D 8''C }2'B / 4'E 4'E 4'D / {8'E 8'xF }2'G / {8''D 8''C }2'B / 4'A 2'G / 2.'E /
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
[: Keď sme šli na hody, :] [: byuo nás jedenást, :] keď sme šli z hodů dom, chybovau1) jeden z nás. Počkajte, bratrové, nech sa spočítáme,2) néni tu jednoho kamaráda mého.3) Budeme chodívat k frajerence jeho.
Text variants / Notes: 
1) ostal tam 2) Počkejte, pacholci, v dědině na konci, tam se spočítáme, sme-li tady všecí. 3) Jiný dálejšek (z Velké): Leží na chotári, šabla podlá něho. Pojedú tu páni z Uher do Moravy a budú sa pytat, kdo to tady leží. Leží tu Janíček, červený hřebíček. Červená fiauka, ta jeho gauanka. Rukama uámaua, smutně naříkaua: Janíčku, Janíčku, voňavý hřebíčku! Šak sa’s mně rozvoňau po čirém políčku! Ne tak po políčku, jako po srdečku. Po srdečku, po mém, ležíš jako kameň. Ty vrbovské dívky trema rady stáuy a tak naříkauy, jak by husle hráuy.