Sušil 2148 | Vlk s kozú tancuje nedvěd jim

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'B {8'G 8'G } / {8'A 8'A }4'G / 4'B {8'G 8'G } / {8'A 8'A }4'G / {8'G 8'A 8'B 8''C } / 4''D 4''D / {8'G 8'A 8'B 8''C } / 4''D 4''D / {8'B 8'A }4'G /
Incipit / Full Text: 
Vlk s kozú tancuje, nedvěd jim gajduje, baran pivo vaří, kocúr hospodaří v komoře.
Text variants / Notes: 
Na to počínají vážně zpívati píseň, kterou tuto pokládáme ve dvojím čtení, jak ji totiž buď na sv. Blažeje anebo na sv. Gregoria V. užívají. Melodia tatéž jest oběma.