Sušil 2157 | Prš deščíčku hustý

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8''C 8'B 8'A 8'B } / 4''C 4''E / {8''C 8'B 8'A 8'A } / 4'G 4'G / {8'F 8'E 8'D 8'E } / 4'F 4'A / {8'F 8'E 8'D 8'D } / 4'C 4'C /
Subtitle: 
Když poprchati či poprskávati začíná, děti po dvou se točíce zpívají v Ořechově u Brodu:
Incipit / Full Text: 
Prš, deščíčku hustý, aby šubry1) růstly, šak je voda na to oprat šubry blato.
Text variants / Notes: 
1) šubra = bláto okolo spodku na šatech.