Sušil 2159 | Heliška v kole tancuje

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'B 4'B 4''C / 2''D 4''E / 2''D 4''C / 2'B 4- / 4'B 4'B 4''C / 2''D 4''E / 2''D 4''C / 2'B {8'B 8''C } / 2''D 4'B / 2''C 4'A / 2.'B / 2.'A / 2'G {8'B 8''C } / 2''D 4'B / 2''C 4'A / 2.'B / 2.'A / 2.'G / 2'B 4'A / 2'B 4''C / 2''D 4''E / 2.''D / 2.''D / 2''D 4'B / 2''C 4'A / 2'B 4'G / 2''C 4'A / 2'B 4'G / 2'A 4'xF / 2.'G /
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
Heliška v kole tancuje, ráda mládence miluje. Přemá milá, roztomilá Heliško, věrná tovaryško. Pohlaď si svoju hlavičku tak jak hladkó laštovičku. Přemá milá atd. Pohlaď si svoje léčičky, tak jak červené růžičky atd. Vyber ty sobě z těch pěti, (Anebo z dvaceti, desíti atd.) kerá tebe bude chceti. Třeba tutohle na koncu, ja, v tom růžovém ve věncu. *) Heliška v kole tancuje, ráda mládence miluje … **) Málo nás, málo nás, poď ty, Marjánko, (anebo jak se jmenuje) mezi nás. ***) Má nejmilejší paní Heliško, sedni na stoličku, obuj sobě boty, půjdem do roboty; obleč sobě sukni zelenou, půjdem na mši svatou atd. Pak Eliška vstane a, vyberouc si jednu, s ní tancuje.
Text variants / Notes: 
*) Na to ostanou státi; Eliška jde a vybere sobě některou děvici, zavede ji doprostřed kola a tancuje s ní, an ostatní device zpívají: **) Leč brzo dovolávají se děvice opět té propuštěné druže svojí, dáleji takto zpěvem pokračujíce: ***) Na to volaná děva utíká opět mezi družice a hra se opětuje. Jinde ale děva ta od Helišky vyvolená, při ní ostanouc a s ní tancujíc, volá druži po druži, až je všecky doprostředka svolala k Helišce, načež se hra opakuje. Opět jinde Heliška v kole sedí, an jí přizpěvují družky, točíce se okolo ní: