Sušil 2314 | Nesem nesem kyselo

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Nesem, nesem kyselo, čtyry leta viselo, na pátý rok spadlo, jak spadlo, hned zvjadlo Smrť, smrť ukrutná, kyselico nechutná; kyselicu zíme a smrť utopíme.
Textové varianty / poznámky : 
Obyčejně se Mařena spaluje, potopuje aneb aspoň hroudím a kamením ukazuje; i utíkají děvy, jenž tak byly Mařenu popravily, bojíce se, aby za nimi Mařena neletěla. Ukamenování se tytýž i pacholkům, jenž děvy vyprovázejí, ponechává; v Libošti a jinde u Příbora děvy samy, došek ten mařenový co nejvýše na strom vyhodivše, kamením ukazují věstíc, že prý ta nejspíše se vydá, jenž nejspíše ho uhodí.
24 words

Similar songs

Sušil 2314 | Nesem nesem kyselo (100%)
Nesem, nesem kyselo, čtyry leta viselo, na pátý rok spadlo, jak spadlo, hned zvjadlo Smrť, smrť ukrutná, kyselico nechutná; kyselicu zíme a smrť utopíme.

Sušil 0682 | Můj milé má černé klobók (40%)
Můj milé má černé klobók, nemůžu já zapomenót, nemůžu já, nemůžu na tó červenó růžu. Můj milé má zlatý pírko, viselo mu přes ramínko, viselo mu, viselo, mý srdečko těšilo.

Sušil 1104 | Zrálo jabko zrálo (27%)
Zrálo jabko, zrálo, jak dozrálo,1) spadlo, že moje srdenko do žalosti vpadlo. Ne tak do žalosti, do velkého hoře, že moje srdenko nožem krájať može. Ne tak nožem krájať, ale pilú řezať, dyž tebe nemožu, můj synečku, dostať.2)

Smutný 48/256 | Zrálo jabko zrálo až dozrálo spadlo (27%)
Zrálo jabko, zrálo, až dozrálo spadlo

Sušil 2322 | Číms jich utírala? (16%)
Číms jich utírala? Červenýma vejci, bílýma koláči. My koláče sníme, tebe utopíme.

Sušil 2322 | Číms jich utírala? (16%)
Číms jich utírala? Červenýma vejci, bílýma koláči. My koláče sníme, tebe utopíme.

Sušil 2322 | Číms jich utírala? (16%)
Číms jich utírala? Červenýma vejci, bílýma koláči. My koláče sníme, tebe utopíme.

Sušil 2322 | Číms jich utírala? (16%)
Číms jich utírala? Červenýma vejci, bílýma koláči. My koláče sníme, tebe utopíme.

Erben 2/779 | Povídali že jsem umřel (9%)
Povídali, že jsem umřel,[37] a já ještě nestonal: dávali mně starou bábu – já bych bábu čertu dal![38] Stará bába jako žába v zimě, v létě studená:[39] mladá holka jak peřina v zimě, v létě zahřívá. Staré bábě dáme hrábě, aby jimi hrabala: mladé holce dáme chlapce, aby ho milovala.

Sušil 0346 | Šlo děvče na travu (9%)
[: Šlo děvče na travu :] [: na lučku zelenu. :] Němohlo ji nažať pro rosu studenu. Po lučce chodilo, žalostně plakalo. Nadešlo tam šipek, na tym šipku kvitek. Kvitku, mily kvitku, ja tebe utrhnu. Nětrhaj mne v zimě, moja krasa zhyně. Nětrhaj mne v letě, dy slunečko peče. 1) Utrhni mne z jara, moja krasa stala.

Sušil 1511 | Co se to tam (9%)
[: Co se to tam, :] můj synečku, [: v poli zelená? :] [: Že se mně to, můj synečku, :] [: hrubě pěkný zdá? :] Zelená se, má děvečko, mýho otca hrach, až uzraje, má děvečko, budeme ho žat. Jakživa sem, můj synečku, hrachu nežala, ani ve svých bílých rukách srpa neměla. V létě srpa, můj synečku, v zimě přaslice, jenom sem se dívávala na bílý ruce. Učila sem se, synečku, chlapce milovat, ale sem se neučila rukama dělat.